Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
5. AYelke zijn de twee kleinste getallen, die door 5 gedeeld Zi-
en door 7 gedeeld 5 tot rest overlaten?
G. Verdeel 100 in twee deelen, zoodal het eene een drievoud en
het andere een zevenvoud is.
7. Vind een getal tusschen 200 en 250, dal door 7 gedeeld 1
tot rest en door 11 gedeeld 5 lot rest overlaat.
8. Vind twee op elkaar volgende getallen, respect, door 19 en
8 deelbaar.
9. Iemand koopt 3 soorten van pennen, in 'tgeheel 24 gros
voor /■ 14,50. Ilij heeft nu pennen van 50 cent, van 00 cent
en van 75 cent hel gros. Hoeveel kan hij van elke soort
hebben ?
'10. Welke positieve geheele wortels hebben de beide vergelij-
kingen 2x + 3y + z = 37 en 3x -f 8y —z = 08 ?
11. Welke positieve geheele wortels voldoen aan de vergelijkingen:
4x + Oy + 8z = 191; 3x -f 5y + ■I3z = 74;
3x + 5y — 13z = 74?
12. '12 koeien zijn gekocht voor /" l i 90. Er waren koeien bij
van / 80, van /'9ü, van / lOO en van /' I20. Hoeveel van
iederen prijs?
13. Voor welke meetbare waarden van x zijn de volgende vormen
volkomen vierkanten ?
K9x= —3x-f 2; l/3x® —2X + 10; (x -f 3) (2x -f 5).
HOOFDSTUK VIII.
1. Hoeveel verschikkingen dr ie aan drie, vijl aan vijf, zeven
aan zeven zijn er le maken met 8 verschillende elementen?
2. Hoeveel verschillende producten uit drie, vijf, zevenpriem-
factoren bestaande, zijn er te maken van 8 verschillende
priemgelallen ?
3. Op hoeveel verschillende wijzen kunnen de letters van »scha-
duw" verschikt worden ?
4. Op hoeveel verschillende wijzen kunnen 10 personen om een
tafel zitten, zonder dal de volgorde ooit dezelfde zij?
5. Hoeveel verschillende tweespannen en driespannen kan iemand
vertooncn met 10 paarden?