Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
10.
11,
1-2,
De wortels der vergelijking x^
7x + a = O verschillen 15.
14.
15.
10.
"7.
8.
10.
20.
Vind dc waarde van a.
Dc vergelijking x^ — 12x + a= O heeft twee gelijke wor-
tels. Vind a.
Welke vergelijking heeft 3 en 11 tot wortels?
Van welke vierkantsvergelijking zijn de wortels 32—1
en 3 — 2 Ix- — 1 ?
Voor welke waarden van a heeft de vierkantsvergelijking
x2_„ (5a-1-2) \ + = 0 gelijke wortels?
Van welke vierkantsvergelijking zijn dc wortels de tegengest.
waarden van de wortels der vergelijking x^ -j- 11 x — 00 — O ?
Van welke vierkantsvergelijking zijn de woi'tels 4 maal zoo
groot als die van x^ _ 0,75x — 4,375 = O ?
Van welke vierkantsvergelijking zijn dc wortels 3 grooter dan
die van x^ —7x —1 - O?
Vind de wortels van 0,03x2 ^ 7x 4-1 = O tot in tiendui-
zendsten nauwkeurig.
Een rechthoekige tuin is 60 M lang en 30 M breed. Als
men de lengte verkort en dc breedte twee maal zooveel
grooter maakt als dc vermindering der lengte bedraagt,
wordt dc oppervlakte des luins 4 A grooter. Hoeveel M is
dc lengte verkort?
Twee punten A en B zijn op een bepaald tijdstip elk 100
M van het hoekpunt eens rechten hoeks verwijderd, langs
welks becncn zij zich met eenparige snelheden van Gen 7 M
in de seconde bewegen. Na hoeveel seconden, van het ge-
geven tijdstip te rekenen, zijn ze 5 DM van elkaar verwijderd ?
HOOFDSTUK vil.
Heeft de vergelijking 7x -f 13y = 17 positieve geheele wortels?
Hebben de vergelijkingen ix = G1 en 09x — 33y = IC
geheele wortels ?
Vind de positieve geheele wortels der vergelijkingen: 3x +
5y = Ü0; 7x4.15y = 360.
Welke negatieve geheele wortels heeft de vei'gelijking 7x
118 = —9y?