Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-227
lol (lenzelfden prijs als B en 2 ganzen 50 cenl per stuk duurder
dan die van A. Tol welken prijs werden A een eend, een
kip, een duif en een gans aangerekend?
50. Een zilversmid heefl drie slukken melaal, bestaande uil goud,
zilver en koper.
De Ie legeering bestaal uil 16 IIG goud, 12 IIG zilver en
8 IIG koper; de 2« uil 12 IIG goud, O IIG zilver en9 IIG
koper; de uil 14 IIG goud, 10 IIG zilver en 6 HG koper.
Hoeveel HG moet hij van elk stuk nemen om door samen-
smelting een legeering te verkrijgen van 15 HG goud, 10
IIG zilver en 8 HG koper?
nOOFDSTUK V.
1. Hoeveel is: 250 : 4X -f 5 — 9?
2. Herleid : 25 a^ 49 a® b«; i/ 5 a® X ^Oab®; l/(a—b)^
3. » 1/ a^b®; a^b®; 4a7; l/8a®; l-^—4a®; l/—9.
4. >, Aaob®
ö.
25 cl® 49 bc^
V/J-^; v/la3; l/-; J/
15 ab '^24 ' 5a®b® ' ' 11 a
6. » V/ (4 a® bi» + 20 ab« c® 25 b® c«).
7. » 1/ (5 a® b" — 30 a® b® c® d + 45 ac" d®).
8. » V/ (9 a" — 12 a' b -f 34 a® b® — 20 ab® -f- 25 b").
9. » V/ (— 12x5y® + 18x7y® 9x» y® + 4x''y" — 3x®y®).
10. » (x" + 14 X® —108 X + 144 — 47 x®).
11. Tel te zamen: i^a, 2l/a, —Sl^a, 4l/a, —5l/a en —P^a.
12. 1/ 4 a® — a 1/ a + 3 (— 3 a)® a -f a 25 a =;
4(x -f y) (x® _ y2) _ 3 X (x — y) — 2 i/(xy®—y®) =.
13. =.
5 a® 5
14. Vermenigvuldig : l/a®b X i/ab®; l/(a—b)c . v/(a®—b®)c.
15. l/—5a X l^—'15a =; 1/—2a X l^—3ab X 1/—Oab
i 6. (5 i/—a _ IX —3a -f 2 —2a) —6a =.
17. (v/6 —1/2) (1/6 + 1/2) =; (1/—6—i/—3)X
(l/—6-fl/—3) =.