Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
T

43.
zich verhouden als 5:8 en B 1 KM per uur meer aflegt
dan A, vraagt men ieders snelheid en den atsland der plaatsen.
Als A uit P naar Q vertrekt een uur vóór B uit Q naar P
opwandelt, ontmoeten zij elkander 4 uur na het vertrek van B.
Was B anderhalf uur vóór A vertrokken, dan zou de ont-
moeting geschied zijn drie en een halfuur na het vertrek van A.
Als P KM van Q is verwijderd, bereken dan de snelheden
per uur der beide voetgangers.
Met drie en meer onbekenden.
X, y en z op te lossen volgens elk der vier methoden uit:
3x + 2y + z = -25, 3x — 4y + 3z = 9 en 5x—2y—4z=20.
Op te lossen: 3 x + -2 y — 3z 20, 7z — x = 11 en 5x +
4y + z = 30.
/iG. Op te lossen: 3\v +— 3y + z = 13, 5w—3x + 3z=14,
44.
45.
47.
48.
49.
2\v -[- X — 4z = 7 en w + 3x + 5y — 5z = 18.
u, V, w, X, y en z te vinden uit: u-|-v = 3, u + w +
2x =
4, 3x
3, 3y —z= 12, u + 2y+
2y + z =
2z = 1 en 2v -f- 3z = — 5.
Ken wijnkooper mengt 3 soorten van wijn, en wel respect.
20 L, 40 L en 40 L. Had liij van de soort slechts de
helft genomen, van de 2c anderhalf maal zooveel en van de
3e 10 L minder, dan zou evenals in H 1« geval de gemengde
wijn 82 cent den Liter kosten. Mengt hij echter 50 L van
elk der beide laatste soorten, dan kost hem de gemengde
liter 85 cent. Bereken den prijs van elke wijnsoort per L.
A koopt op de markt 5 eenden, 8 kippen, 0 duiven en 7
ganzen le zamen voor /'17,40.
B kocht voor ƒ" 14,00 O eenden, (> kippen, 8 duiven en 4
ganzen en betaalde per eend en per duif 10 cent minder,
per kip en per gans 10 cent meer dan A.
{] kocht voor ^13,20 4 eenden, 10 kippen, 10 duiven en3
ganzen en betaalde per eend 10 cent en per gans 20 cent
meer dan A, doch per kip 20 cent en per duif 10 cent
minder dan B.
D kocht voor Z'13,80 8 eenden, per stuk even duur als 1
kip van B, '12 kippm let denzelfden prijs als C, 4 duiven