Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
225
34.
35.
3G.
37.
38.
30.
AO.
41.
42.
4x — 7 + 2y = 3 (x + y)
ü en
3y + 4
M
13
Telt men bij den teller en noemer eener onvereenvoudigbare
breidv J op, dan wordt bare waarde Trekt van den teller
en noemer 2 af, dan wordt zij gelijk aan Yind die breuk.
4 KG suiker en 5 KG rijst kosten samen f3,'10. 7 KG suiker
kosten naar dien prijs 10 cent meer dan 9 KG rijst. Hoe-
veel kost '1 KG suiker en 1 KG rijst?
Een getal van twee cijfers geeft met 45 vermeerderd een
getal met dezelfde cijfers geschreven lot som. AVelk getal
is dat?
Dc getallen 40 en 44 staan in verschillende talstelsels ge-
schreven. De som der getallen is tien maal het grondtal
van het en hun verschil is anderhalf maal het grondtal
van 't tweede. Hoe worden die getallen uitgedrukt in't tien-
tallig stelsel ?
Er zijn twee vaten, gedeeltelijk met wijn gevuld. Giet men
uit het eerste zooveel in hel tweede als daar reeds in is en
vervolgens uit het tweede zooveel terug in het eerste als
daarin overbleef, dan is er in elk vat 00 L. Hoeveel was
er aanvankelijk in ?
Iemand heeft 2 legeeringen. De eene bestaat uit 12 HG
koper en 14 HG lood, de andere uit 10 HG koper en 12
HG lood. Hoeveel HG moet hij van elke legeering nemen
om door samensmelting een nieuwe Ie verkrijgen, beslaande
uit 1 KG koper en 1 KG. lood?
Twee getallen verhouden zich als 3:4. Men trekt er respect,
twee andere af, die zich verhouden als 2:3. De som der
resten is 10 en ze veriiouden zich als 3:2. Yind die ge-
tallen.
Twee kapitalen, waarvan het eene ad 5%, het andere ad 4%
'sjaars is uitgezet, brengen jaarlijks samen 98 gld. interest
op. Werden de percenten verwisseld, dan zou de jaarlijk-
sche interest 2 gld. meer bedragen. Yind die kapitalen.
A gaat van P naar () cn ontmoet na 3 uur B, die een uur
vroeger uit Q naar P vertrokken is. Als de afgelegde wegen
15 ^