Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
\ 1. Welk gelal is 20 grooter dan liet viervoud van 'l tegengestelde ?
12. Verdeel 100 zoodanig in twee deelen, dat het vijfvoud van
het eene deel 20 meer is dan het drievoud van het andere.
13. Drie personen moeten 1000 gld. deelen. A krijgt 200 gld.
minder dan het tweevoud van 't aandeel van C bedraagt en
deze bekomt het derde deel van de aandeelen van A en B
te zamen. Hoeveel krijgt ieder?
1/<-. Hoeveel wijn van 00 cent den liter moet men mengen onder
4 liter van 70 cent, opdat de gemengde wijn 0-4 cent den
liter waard zij ?
15. Om 10 liter wijn van 83 cent den liter te hebben, mengt
iemand wijn van 80 cent met wijn van 90 cent. Hoeveel
liter neemt hij van elke soort?
10. Iemand heeft een gouden ketting en twee horloges, die 25
gld. in prijs verschillen. De drie stukken kosten samen 155
gld. De ketting met het minst dure horloge zijn samen 5 gld.
meer waard dan 't andere horloge. Wat kost de ketting ?
17. Vind drie getallen, die zich verhouden als 7, 4 en 3 en
wier som 280 is.
18. Twee getallen verhouden zich als 2: 3. Als men het kleinste
met 4 vermeerdert en het andere met 2 vermindert, ver-
houden zich de komende getallen als 0:7. Vind die getallen.
19. Na hoeveel jaar zal een vader, die nu 40 jaar telt, 4 maal
zoo oud zijn als zijn zoon, die nu 4 jaar is ?
20. Na hoeveel jaar zal die vader 13 maal zoo oud als die zoon zijn?
21. Een knecht verhuurt zich voor 100 gld. en een pak kleeren
in 'tjaar. Na 9 maanden in dienst te zijn geweest vertrekt
hij met 90 gld. loon zonder het beloofde pak. Hoe hoog
was dit pak aangerekend.
22. Als men bij den teller en noemer eener breuk 3 optelt, wordt
haar waarde Als de noemer 15 minder is dan het twee-
voud des tellers, welke is dan die breuk ?
23. Als men zeven en twintig in een ander talstelsel overbrengt
verkrijgt men 34. Vind het grondtal van dat stelsel.
24. De getallen 44 en 30 slaan respectievelijk in 2 talstelsels
wier grondtallen 2 verschillen. Vind die grondtallen.