Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
■■ijjiu^-.^.-.j'y-j ----------
20!
F,^. II.
ABC

lïcschoiiwcn we y als een fimctie van x en stellen wij opeen-
volgende waarden van x voor door de lengte van deelen der lijn
OV , te rekenen van O, en de overeenkomstige waarden der functie
y door loodlijnen in de uiteinden dier deelen opgericht.
Bij Oa als waarde van x behoort in elk der drie figuren aA,
als overeenkomstige waarde eener functie van x.
Zoo belmoren in lig. I achtereenvolgens bij Oa, Oh, Oc, Od, Oe,
Of, Og en Oh, als waarden van x, dc loodlijnen aA , bB, cG,
dD , eE, fF, gG en hll als overeenkomstige waarden der functie.
Van al die waarden is aA de kleinste en hll de grootste.
cC is een waai'de grooter dan de o nm i d d e 11 ij k voora f-
gaande en volgende der functie. In de ligmu* is bB<cC>dn.
Zulk een waarde noemt men een maximum.
fF is een waarde kleiner dan de onmiddellijk vooraf-
gaande en volgende der functie. In de figuur is eF > fF < gG.
Zulk een waarde noemt men een minimum.
In (ig. [ is de maximum-waarde niet de grootste: c(] < hll;
de nn'nimum-waarde is daar ook niet de kleinste: fF> aA.
In fig. 11 is de maximum-waarde bB (evens de grootsfe.
In fig. III is de minimum-waarde eF grooter dan de maximum-
waarde bB. In deze figuur is ook voor x =: ON de waarde der
functie nul en voor x = Og is de waarde der hinctie negatief;
gG heeft de tegengestelde richting vau aA, bB enz.