Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-192
Wij hebben vooreerst: log. x = 'og. 0,0025.
log. 0,0025 = 0,39794 - 3.
Wij moeten nu 0,39794 — 3 met 0,00895 vermenigvuldigen en
het product door 0,408 deelen.
Moesten wij een positief getal achtereenvolgens vermenigvuldigen
en deelen, dan zouden wij zulks met behulp van logarithmen
kunnen doen, nu is evenwel het te bewerken getal negatief:
0,39794 — 3 = -2,00200 en negatieve getallen hebben geen
bestaanbare logarithmen.
De volstrekte waarde van de uitkomst der aangeduide bewer-
kingen wordt echter verkregen door af te zien van het minteeken
en 2,60200 te vermenigvuldigen met 0,00895 en het verkregen
product te deelen door 0,468.
Die volstrekte waarde kan met behulp van logarithmen bere-
kend worden. Men heeft dan de verkregen uitkomst slechts negatief
te nemen. Dat negatieve getal de logarithmus van x zijnde, moet
het geschreven worden in den vorm eener aftrekking, waarvan
de aftrekker een geheel getal is. Bij de positieve mantisse vindt
men dan met de tafel de cijfers van 't gevraagde getal en uit den
wijzer leidt men hun betrekkelijke waarde af.
Wij berekenen dus eerst — log. x = 2,60206.
0,468
Wij vinden: log. (— log. x) = log. 0,00895 -f log. 2,60206 —
log. 0,468.
log. 0,00895 = 0,95182 — 3
log. 2,60206 = 0,41541
1,36723 — 3 ^^ ■
log. 0,468 = 0,67025 - 1
log. (— log. x) = 0,69698 — 2 ' ''' '
— log. X = 0,04977
log. X = — 0,04977 = 1 — 0,04977 — 1 =
0,95123 — 1.
De tafel geelt verder x = 0,8937.
Wij telden in het laatste voorbeeld log. 0,00895 en log. 2,60206
bij elkander op en trokken van de komende som log. 0,408 af.