Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19U
log. 36 X jg volgens § 5 gelijk aan log. (86X-45®) — los. 405.
405
Volgens § 4 is log. (36 X gelijk aan log. 36 -j- log. 45® en
volgens § 6 is log. 45® gelijk aan 2 log. 45.
Wij verkrijgen dus: log. x = log. 36 + 2 log. 45 — log. 405.
Wij maken nu hel volgende schema. (Voorbeeld van de
inrichling der bewerking).
log. 36 = -1,
^^ = ^^ =_____opgei.
____
log. X =
Num. log. X ol' X =
Wij zoeken nu in de lal'el de manlissen van de logarilhmen der
gelallen 30, 45 en 405, voeren de aangeduide bewerkingen nil
mei de verkregen logarilhmen en zoeken len sloUe in de lafel hel
gelal, dal voor log. x gevonden is.
Alzoo: log. 36 = 4,55630
log. 45 = 4,65321 ; 2 log. 45 = 3,30642
4,86272
log. 405 = 2,60746
log. X = 2,25526
X = 479,99 of ongeveer 480.
Aanmerking. Zonder logarithmen vinden we juisl 480. In
de lafel behoorl bij den logarilhmus van 480 de manlisse 25527,
welke dus slechls één eenheid der 5® decimaal van de manlisse
van log. X verschik.
Wij berekenden loen hel getal bij de manlisse 25526 behoorende
door middel van de tafel der evenredige deelen en verkregen af-
gezien van den wijzer het gelal 1799,9.
Omdat in de samentelling der logarithmen van 36 en 45® hoog-
stens de fout van 0,5 en 2 X 6,5 van de 5« decimaal kan gemaakt
zijn en door de aftrekking van log. 405 van de verkregen som
in het ongunstigste geval daar nog een fout van 0,5 der 5e decimaal
bij kan komen, is de grootst mogelijke fout in log. x voorkomende,
4 X 6,5 of 2 eenheden der 5« decimaal.