Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-186
links in de kolom onder »Log". Waar een open plaats is
gebleven , moeten de laatstvoorgaande twee decimalen geacht wor-
den te staan.
Zoo is log. 100 = 2,00000; log. 101 =2,00432; log. 102 =
2,00860: log. 103 = 2,01284: log. 104= 2,01703, enz.
log. 1,01 = 0,00432; d. i. log. of log. lOl —loglOO =
2,00432 — 2 = 0, 00432.
log. 0,00102 wordt gevonden door achter de mantisse bij 102
behoorende den negatieven wijzer —3 te plaatsen, omdat links
van 102 drie nullen staan, alzoo: log. 0,00102 = 0,00860 — .3.
De eerste twee decimalen van den logarithmus van lOOl vindt
men weer in de 2«= kolom onder^)Log.", de laatste drie in de kolom,
aan wier hoofd 1 staat; log. lOOl is dus, 3,00043.
De wijzer is 3, omdat lOOl een getal van 4 cijfers in de ge-
heelen is.
De eerste 2 decimalen van 1065 vindt men weer in de 20 ko-
lom , ze staan naast 105 en zijn 02. De laatste 3 decimalen staan
in de rij naast 106 in de kolom onder 5, ze zijn 7.35.
De log. van 1065 is dus 3,02735.
Zoo is log. 10,68 = 1,02857.
Afgezien van de komma zijn de eerste 3 cijfers links van 't ge-
tal 106, waarbij 02 als eerste twee decimalen der mantisse be-
hooren, in de kolom onder 8 vindt men 857 als laatste 3 deci-
malen. De wijzer is 1 , omdat de geheelen uit een getal van 2
cijfers bestaan.
Van log. 1024 zijn de laatste drie decimalen volgens de kolom
onder 4 gelijk aan 030. Het sterretje links van 030 geelt te
kennen, dat er eigenlijk 1030 moest staan, dat dus de volgende
twee decimalen als eerste in aanmerking moeten komen. 3,01030
is derh. de logarithmus van 1024.
Zoo is de log. van 1,049 gelijk aan 0,02078.
Wij schrijven 02 in plaats van 01. gelijk de 2® kolom aangeeft,
omdat er in de kolom onder 9 een sterretje links van 078 staat.
§ 13; In de hoogere algebra wordt bewezen, dat
de verschillen der logarithmen van twee paar ge-