Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
---'-k-rijj-'

185
O b£) CM O co O^ O 00 oo" OsT co" i-H" kft 30" co tC 1—« 1—1 ©J Oi to co
, O ^ mm W «D^ OS^ C^^ lO^ 00^ t« co" 011- (-T ïQ 0"ao" i-H ^ ^ ïo co 50
> ^ ^ 00^ OQ 00 Oi to TJT CO" CO" C^ ©4" «0" ©" in O»" i-i rH (M Oi co 50
f—I04c0"^«0 01>»c00a
O Ci 00 ^ ^ * 00 0 L^ 0 0 > 0 01 X o^ X 0 > » • GO 0 0 0 » GO Oi
X O ^ lO !>« !>. 05 » 0 --.c ^ GO 0 0 * 05 i>. X * GO 0 0 0 co 0 » LO
rD O TO i>. 10 » 00 0 0 Oi 0 0 X » GO CC 0 » 0
O 0 00 0 iO » 0 GO GO 0 0 05 CO GO co l>. X » i . X 0 X 05 L^ GO
O t>. t^ 0 » ^ Oi r- ^ 0:) IC GO IC GO • GO 0 GO GO
rZi t^ 0 0 0 GO 0 » iC f^ ^ 00 X co 0 0 » GO 0 10 0 01 0
r: O rD CO iO 00 00 05 0 00 ^ 00 GO GO co 0 0 0 » GO CO ^ X X
30 00 iO iC Oi 00 L^ 0 X GO t^ 0 s o:- 0 » GO ^ X X G^
^ 'TD GO 0 0 CO iO GO I>- 0 CO L^ Oi w*' GO X GO X Oi t—
O bc O GO S 00 ^ GO X 0 Cï^ t>. 05 ^ GO 0 X GO O^ ^ GO GO ^ Oi GO
O O O 0 0 GO 0
n O 2 0 GO 0 0 iC CO 0 !>• 0 X 0
In deze talel komen geen wijzers voor.
Onder »Gel.", (soms slaat er N. d. i. Numerus) vindt men ge-
tallen van t5 cijfers. Moet men van getallen van 4 cijfers den
logarithnms bepalen, dan vindt men dat cijfer aan het hoofd
van een der volgende kolommen 0,1,2 enz.
Moet de logarithnms van een decimale breuk gezocht worden,
dan zoeke men dien van het getal, dat men verkrijgt door het
decimaalteeken en de nullen, die links van't getal mochten staan,
weg te laten. Den wijzer bepale men volgens den regel.'
De eerste twee decimalen van eiken logarithmus vindt men