Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
-184
Wij leeren hieruit, dat de logarithmen van getallen
>1, vvier verhouding een term is van de schaal, niet
in de mantisse maar slechts in den wijzer verschillen
en dat die wijzer één minder bedraagt dan het aantal
cijfers der geheelen van dat getal.
§11. Van getallen <1, van 0,3 bijv. is de logarithmus ne-
gatief Wij kunnen echter 0,3 beschouwen als 3 : 10 en dus is
log. 0,3 = log. 3 — log. 10 = 0,47712 — 1.
Zoo is log. 0,03oflog. :f|g = log. 3 —log.l00 = 0,47712—2;
log. 0,003 of log. Ts®öö = log- 3 — log. 1000 = 0,47712 — 3, enz.
Voor decimale breuken zijn dus de mantissen positief, de wijzers
negatief.
Het is verder duidelijk, dat die wijzers evenveel eenhe-
den hebben, als er nullen aan de linkerhand van 't
getal staan, de nul der geheelen meegerekend, en dat
ook voor decimale breuken, wier verhoudingen ter-
men zijn van de schaal, de eigenschap geldt, alsmen
hun logarithmen in den bovenstaanden vorm schrijft,
dat deze niet in de mantisse, maar slechts in den
wijzer verschillen.
.\anmerking. .De vorm, waarin negatieve logarithmen boven
werden voorgesteld, maakte het overbodig negatieve logarithmen
in een tafel op te nemen.
§ 12. Er zijn logarithmentafels, waarin de geheele getallen
van 1 tot 10000 voorkomen met hun logarithmen, zoowel met
wijzer als mantisse.
Voor decimale breuken moet men dan volgens den regel der
vorige paragraaf den negatieven wijzer bepalen.
Veelal zijn echter de tafels ongeveer ingericht, als wij hiernevens
uit de logarithmentafel der getallen van 1 tot 10000, door J.
Versluys lieten afdrukken. ')
*) Deze doelmatige tafel is voor den geringen prijs van 30 cent door W. Versluys
te Groningen uitgegeven.