Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
Kil
(a's bït ,-^XV ,-^X-l! =
Dfi vorm üaal dus over in '---—_ = I.
r;i til r:i
a—b^^ä
^ 7. Wij kennen uil de Rekenkunde omneetbare gelalien als
de limieten ol' grenswaarden , waartoe veranderlijke meetbare ge-
tallen naderen. P]en onmeetbare exponent wordt daarom ook
gedeliniëerd als een veranderlijke meetbare.
Zoo is a^ de limiet, waartoe aa'''^^ , enz. meer
en meer naderen.
Een factoi' met een onmeetbaren exponent beteekent, de limiet
van de waarde der macbten van dien factor, wier exponenten
acbtereenvolgens minder dan een tiende, een honderdste, een
duizendste enz. van dien onmeetbaren exponent verschillen.
Een factor met een negatieven onmeetbaren ex-
ponent is de omgekeerde waarde van dien factor
met ge 1 ij ken pos. exponent.
2 = lim. -1,4142 . ..; 1/ 8 .-= I,7.-}2{J.. .
a ''"^'" beteekent aX»" ol a i'^'a^ a'''''*' beteekent ai/V', enz.
'1 7 I 7-{ 1 "O
a''' bet. aiï^^a'; a'-''^ bet. a a", enz.
§8. = (Zie ^ 5).
•1,414 4-1,732
a
üe eigenschap der vermenigvuldiging van gelijke factoren is
volgens het voorgaande onalhankelijk
van het aantal decimaalcij-
fers, die in de exponenten dier lacturen voorkomen, zoodat wij
besluiten kunnen, dat die eigenschap doorgaat voor de limiet
i/ 2 1/3
der veranderlijke meetbare exponenten, d. i. a X a ==
2-1-^/3.
^,1,7 ^ ^,1,4^^,1,7-1,4
II