Boekgegevens
Titel: Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Auteur: Brogtrop, A.J.M.
Uitgave: Tiel: D. Mijs, 1881
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2318
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204252
Onderwerp: Wiskunde: analyse: algemeen (wiskunde)
Trefwoord: Algebra, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Elementaire algebra voor lager en middelbaar onderwijs: handboek ten dienste van allen, die zich aan een examen in de wiskunde wenschen te onderwerpen
Vorige scan Volgende scanScanned page
3
van a; 5|a, vijfmaal de waarde en nog tweederde van de waarde
van a. 3, i en 5| zijn coëfficiënten van a.
Wil men tegelijk met een veelvoud of een deel van de waarde
eener letter aanduiden, dat men de waarde in tegengestelden toe-
stand bedoelt, dan plaatst men voor den coëfficiënt het minteeken.
Zoo beteekent —-Sa, vijfmaal de waarde van a in tegengestelden
toestand.
Men noemt nu —5 den negatieven coëfficiënt van a.
HOOFDSTUK H.
Hoofdbewerkingen met geheele vormen.
de samentelling.
§ 1. Door de samentelling in de Algebra verstaat men hel
vereenigen van eenige algebraïsche getallen tot één getal.
De uitkomst der samentelling heet de som.
Zoo is van de getallen — 5, -j- ü en — 7 de som gelijk
aan 4 — 5 + 6 — 7.
Zoo is ook van de getallen — 5, + 6, — 7en-}-4de som
gelijk aan — 5-|-6 — 7-|-4
Elk getal heet een term van de som.
Een som, bestaande uit vier termen, gelijk in de twee voor-
beelden heet een v i e r t e r m. Zoo heet een som van twee termen
een tweeterm, een som van drie termen een drieterm, enz.
Elke som noemt men ook wel een veelterm.
Zijn de termen letters, dan spreekt men ook van algebraï-
sche vormen.
§ 2. Laat men in de veeltermen, die wij boven als de som
van vier getallen beschouwden, achtereenvolgens de positieve een-
heden wegvallen tegen de negatieve en omgekeerd, dan verkrijgen
wij ten slotte de waarde van de som.