Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ooer de Zont tchijnhare en ware hoogten. 75
Door toepassing der Tafels LI en LII, heeft men voor dit voor-
beeld :
Zons sehgnbare middelpunts hoogte , reeds gevonden, = 18° 21' 30",0
straalbuiging door Tafel XX = 2' 54", 1
verbetering » »LI — 6 ,3
» » )) LII — 1,1
dus de ware straalbuiging = 2' 40", 1
verschilzigt uit Tafel XXI = 8 ,0
2' 32", 1;
derhalve de verbetering : rf^raaZiwïj'tw^ — verschilzigt = — 2. 32 ,1
en dus de ware Zons hoogte.....= 18° 18' 57",9.
4 Foorh. Den 19^®» November, van eenig jaar, wordt 's morgens te
8" 45"°, te Amsterdam, door eenen artificielen horizon voor Zons on-
derrands dubbele hoogte gevonden 16° 9'58"; de sextant, waarmede de
hoogte genomen is, had eene correctie van — 1' 30"; de hoogte van
den Barometer was 768""°,5 en de Thermometer -f- 2° (honderddeelige
schaal); vrage de schijnbare en ware middelpunts hoogte der Zon?
Dit den Almanak heeft men voor Zons halve middel!jjn 16' 12",7.
Waargenomene hoogte.......16° 9' 58",0
wijzer-vereffening of index-correctie . . . 1. 30 ,0
16° 8' 28",0
2)-
Zons schijnbare onderrands hoogte .... 8° 4' 14",O
O' i middellijn . . . . 16' 12",7
vereffening uit Tafel XXIV . 0. 11
O' schijnbare I middelbare . 16' 1",7 . . 16. 1 ,7
Q' schijnbare middelpunts hoogte.....8° 20' 15",7;
straalb. voor deze hoogte
uit Tafel XX . . . = 6' 19",8 = 379",8
log. 379,8 (Tafel I) . = 2,5796
log. Bar. 768,5 (Taf, XX A) = 0,0048
» Therm. -}- 2° (Taf. XX A) = 0,0133
2,5977 is de
log. van 396",0 = 6' 36",0 = de ware straalbuiging
verschilz.. Taf. XXI, = 8 ,5
6' 27", 5
derhalve is de straalhuiging min het vertchilzigt , . 6. 27 ,5
en de ware hoogte van het middelpunt der Zon is dus 8° 13' 48",2.
5 Foorh. Op 18»^ 6^ boven water, wordt de hoogte van de ster
smius 46° 10' bevonden; vrage naar de schynbare en ware hoogte ?
Daar hier geene vereffening voor het wei ktuig opgegeven is, en het
verder eene Sters hoogte is, zoo vervallen, van de algemeene formule
(A), pag. 73, de termen : + correctie, parallaxis en -^halve middel~
lijn, en de geheele bewerking komt alzoo hier op neder :