Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
74 Over de Zons schijnbare en ware hoogten.
hoogte, en de helft hiervan is mitsdien de sclignhare rands hoogte ,
waarhg alsdan geene kimduiking in aanmerking komt.
2 Voorb. Stel dat de hoogte van de Zon, volgens eenen artificielen
horizon; — of anders, stel dat de onderrand der Zon door het werk-
tuig voortgekaalst, op de bovenzijde van het hemelligchaam in den
horizon gezien , eenen hoek maakt van 80° 10'20". Als nu deze waar-
neming den Julij gedaan is , kan men de halve middellijnlS' 46"
.stellen, en de ware hoogte verder aldus hepalen:
waargenomen hoek of hoogte .... 80° 10' 20"
2)-
Zons onderrands schijnbare hoogte . . . 40° 5' 10"
Tafel XIX Q' \ middellijn..........15. 46
O' schijnbare middelpunts hoogte . . . 40° 20' 56"
Tafel XX, de straalbuiging . . . . — 1. 8 ,5
Tafel XXI, parallaxis 6 ,5
O' ware middelpunts hoogte .... 40® 19' 54",O,
Volgens Tafel XVI verkrijgt men deze hoogte:
G» hoogte . . ......40° 5' 10"
Tafel XVI geeft voor O el hoogte van het oog . -f- 14. 43
en dit geeft, volgens die Tafel, voor gezochte hoogte 40° 19' 53".
3 Voorb. Den 5^«" Julij , van eenig jaar, wordt 's morgens te 9" voor
de Zons onderrands hoogte gevonden 18° 13'12"; de sextant, waarmede
deze hoogte is waargenomen, had eene vereffening van—2'12", of had,
zoo als men dit gemeenlijk noemt, — 2' 12" tot index-correctie, de
hoogte van het oog van den waarnemer was 8 ellen en 8 palmen of
28 voeten Bijnl. boven het oppervlak der zee. Toen de waarneming,
geschiedde wees de Barometer 733°"" (of 28^01 Bijnl.) en de Thermo-
meter -f- 22° C. (of 71°,6 fahrenheit); men vraagt de schijnbare en de
ware hoogte van het middelpunt der Zon?
G' geschotene hoogte ...... 18° 13' 12"
verbetering voor het werktuig . . . . — 2. 12
kimduiking uit Tafel XVII ....
schijnbare hoogte van den Zons onderrand .
Zons ^ middellijn uit den Almanak, verminderdmet
voor de hoogte , volgens Tafel XXIV, .
Zons schgnbare middelpunts hoogte
de straalbuiging uit Taf. XX is 2' 54",1 = 174",1
log. 174",1 (Taf. I) . . . = 2,2408
» 733°» (Taf. XX A) . . = 9,9841
» 4- 22° id. ... = 9,9805
2,2054 is de
log. van . . 160",5 = 2'40",5 = dewarestraalb.
verschilz. uit Tafel XXI = 8 ,0
2' 32", 5
dus is veveikma^y AU de straalb. min het verschilzigt — 2. 32 ,5^
derhalve is de ware hoogte van hetjniddelpunt der Zon 18° 18' 57'',5.
18° 11' 0"
5. 15 ,5
18° 5' 44", 5
15. 45 ,5
18° 21' 30",0;