Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ferklaring van TAFEL XXA. Over de war» Straalbuiging. 69
In het gebruik derzelve volge men dezen regel : Bij het meten der
hoogte wordt de »tand de» Barometers en die des Thermometers waar-
genomen; vervolgens neemt men voor deze standen de logarithmen uit
de Tafel, en vermeerdert de som dezer logarithmen met den log. van de
middelbare straalbuiging, uit Tafel XX, tot seconden herleid; de som
van deze drie logarithmen is de log. van de ware straalbuiging.
De wijzers der logarithmen in de 8"° en 12^® kolom zgn slechts
van 5 tot 5 geplaatst, zg dienen mede voor de tusschen liggende loga-
rithmen en worden , als dezelve negatief zijn , als de negatieve characters
der gewone logarithmen (pag. 7), of als verhoogde wijzers behandeld.
1 Foorb. Stel, bij eene waarneming, de hoogte van eenig hemel-
ligchaam 17° 18'41'', en dat alstoen de Barometer 772 millimèters (of
29,51 Rynlandsche duim) en de Thermometer 18° (of 64°,4 fahremheit)
aanwyst; men vraagt naar de ware straalbuiging?
Tafel XX geeft voor 17° als middelbare refractie 3'8",5
10' ; 18' 41" (of 18',7) =r 1",82 ■. x . . = 3 ,4
middelbare Straalbuiging, voor 17» 18' 41", = 3'5",1 = 185",1;
log. 185",! (Tafel I).......= 2,2674
voor den Barora. of voor 772""», of 29^51 is de log. 0,0069
voor den Thermom. of 18», of 64»,4 verd. F. is de log. T,9872
2,2615 log. van
182",6; dus is de ware Straalbuiging.....3' 2",6
de geschotene hoogte is.......17° 18. 41
derhalve is de hoogte naauwkeurig door straalb.verbeterd 17° 15' 38'',4.
2 Foorb. Bij het waarnemen van eene hoogte van 5°, staat een
Thermometer 72° (fahrenheit) , en een Engelschc Barometer 29 d. 2 1.;
men vraagt de straalbuiging, naar de aanwijzing van den Thermometer
en Barometer verbeterd ?
Uit Tafel XX is de straalb. voor 5° = 9' 54'',3, en log. 594",3 =^,7740
log. (Tafel XX A) voor 29^ 2» Londensche maat =; 741"'"' . =J_,9890
log. Thermometer voor 72» fahrenheit.....= 1,9805
2,7435
zijnde de log. van 554",0; dus de ware straalbuiging = 9' 14",0.
Aanmerkihg. Wij kunnen niet veronderstellen, dat de negatieve
wijzers , die men in deze Tafel aantreft eenige zwarigheid zullen ver-
oorzaken ; heeft dit echter plaats, zoo kan men elk derzelve, op het
eerste gezigt in positieve veranderen, door die wyzers van 10 af te
trekken, en de som alsdan met 10 of 20 te verminderen, naar ipate
men één of twee aftrekkingen verrigt heeft; het laatste voorbeeld wordt
in dien zin : 2,7740
9,9890
9,9805
22,7435 en daar men twee verhoogingen of aftrekkingen
heeft, zoo moet de wijzer (22) mede met 2x10 of 20 verminderd
worden, en men vcrkrygt als boven 2,7433 voor den log. van de ware
straalbuiging.