Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE.
In den jare 1826 verscheen de eerste druk van dit werk;
de zeer aanzienlijke oplagen der herdrukken zijn spoediy ge-
volgd. De aanleiding tot de zamenstelling van dit werk hebhen
wij hij herhaling in de voorgaande vijf drukken medegedeeld, en
vermeenen wij mitsdien thans te kunnen voorbijgaan.
In de Verklaring der Tafelen hebben wij de voornaamste regelen
of formulen opgegeven, die den Zeeman meestal dagelijks ter
bewerking voorkomen, en derzelver toepassing door vele voorbeelden
doen kennen. Hierdoor wordt ten eerste, het gebruik van deze
Tafelen aangetoond en opgehelderd, en ten andere, kan men
daardoor dit werk als een Algemeen Handboek der Zeevaartkunde
aanmerken, waarin men, niet alleen de Tafelen ter bewerking, maar
ook de opgaven dier bewerking, volgens de nieuwste en eenvoudigste
regelen vindt opgegeven. Verre zij het echter van ons, dat wij dit
dagelijksch Handboek als een bepaald Leerboek der Zeevaartkunde
wenschen aangemerkt te hebben. Neen! de Zeeman vindt hier niets
meer dan eene Verzameling van Tafelen, met eene uitvoerige ver-
klaring derzelve en tevens ook in een klein bestek al de regelen ,
welke hem telkens en dagelijks ter berekening voorkomen.
Deze zesde druk is met de Tafelen LVI—LIX vermeerderd en dé
Tafelen LI—LV uit de verklaring in de Verzameling der Tafels
ooergebragt. Hierdoor heeft deze druk, zonder verhooging van
prijs, weder eene aanmerkelijke uitbreiding ondergaan.