Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verklaring van TAFEL XVI. De zons hoogte te vinden. C3
Zons waargenomene dubbele boogie
index-verbetering ....
0s onderrands dubbele boogte
Qs onderrands hoogte
gemiddelde vereffening voor 40 en 42" 1
82" 12' 20"
— 0. 2. 10.
2)
oogie
\ 82" 10' 10"
1 41» 5' 5''
14. 59 ,5
41" 20' 4'', 5
• — 10 ,0
41" 19' 5 4", 5
+ 1. 0 ,5
vereffening voor de Qs ^ middellijn
Qs ware middelpunts hoogte .
vereffening voor de schijnbare hoogte
0s schijnbare middelpunts hoogte ... 41" 20' 55',0.
De zamenstelling dezer Tafel is als volgt: voor elke ojigave der
hoogte van het oog is uit Tafel XYII de kimduiking genomen, en
verder voor iedere hoogte, der eerste kolom, de straalbuiging uit
Tafel XX en het verschilzigt uit Tafel XXI bepaald. Stel, men be-
geert de vereffening voor 22" hoogte en 6",O, zoo heeft men :
kimduiking voor 6 ellen uit Tafel XVII . . — 4' 20"
Zons ^ middellijn steeds gelijk genomen aan . -f- 16. O
straalbuiging uit Tafel XX . . . . — 2. 23
verschilzigt voor 22", Tafel XXI, . . . -f- 0. 8
deze verbeteringen , naar de teekens tot één vereenigd ,
geven als vereffening ...... -f- 9' 25",
welke 9' 25" met de opgave der Tafel overeenkomt.
De verbetering der straalbuiging is voor 22" hoogte — 2' 23"
cn die vooL' lict vcrscliilzigt • . . , • -f- 0. 8
geeft — 2' 15";
of 2' 15" voor eene vereffening, die men in de tweede kolom der
Tafel vindt, en die, zoo als uit de zamenstelling dezer getallen blijkt,
dienen kan, om de schijnbare middelpunts hoogte der Zon te bepalen.
Daar het verschilzigt der Zon steeds kleiner is dan de straalhuiging,
zoo moet dus deze verbetering altgd bijgeteld worden, als men name-
lijk de vereeniging dezer twee vereffeningen der hoogte, op de ware
hoogte wil toepassen.
Voor de derde kolom, waar de hoogte gesteld worden te zijn geno-
men op eene kunst-kim, heeft men, als vervallende aldaar de kimdui-
king, slechts acht te geven op de halve middellijn, straalhuiging en
het verschilzigt. De vereffening dier kolom voor 22" hoogte der Zons
onderrand vragende , heeft men :
Zons § middellijn.......= -j- 16' O''
straalhuiging voor 22"......= — 2. 23
verschilzigt «22......= 0. 8
geeft voor de gevraagde vereffening ... 13' 45",
hetgeen weder met de opgave der Tafel overeenkomt.