Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
62 Ferhlaring van TAFELi XVI. De zons lioorjlo te vinden.
men naast 16°, als vereffening voor de ware lioogte : 8' 11" en voor de
schijnbare hoogte in de tvs'eede kolom : 3' 12".
De volgende voorbeelden zullen het gebruik der Tafel nader kun-
nen ophelderen.
1 Foorh. In Februarij van eenig jaar bevindt men zich 8,5 el of
27,1 Eijnlandsche voet boven het oppervlak des waters, en aldaar
vindt men voor Zons onderrands hoogte 10° 40'; vrage naar de schijn-
bare en ware middelpunts hoogte ?
Zons geschotene onderrands hoogte . . , 10° 40' O"
de Tafel geeft onder 8,5 el of 27,1 II. voet
naast 10° 40'......5' .58"
verbetering voor Februarij of Q' i middell. -f- 0. 13
verbetering voorde vier verefleningen in eens 6' 11" -f- 6. 11
dus Zons ware middelpunts hoogte . . . . = 10° 46' 11";
verbetering voor de schijnbare hoogte . . . . 4. 52
cn derhalve de Zons schijnbare middelpunts hoogte = 10° 51' 3".
2 Foorh. Stel de geschotene hoogte 11° 40' en de hoogte boven de
zee 8,2 el; vrage als voren?
Zons onderrands geschotene hoogte . . . 11° 40' O"
hoogte 11° 40' ; gjfj het gemiddelde 6. 28
ware Zons hoogte . . . . . . . 11° 46' 28";
vereffening voor de sthijnbare hoogte . . -f- 4. 27
dus de schijnbare hoogte van Zons middelpunt . =11" 50' 55''.
Z Foorh. Hoe veel zal, den September, de Zons ware en
schgnbare middelpunts hoogte zgn, als de geschotene onderrands
hoogte 25° 16' 12" is, en het oog, des waarnemers 28 voeten boven
het oppervlak des waters verheven is?
Zons waargenomene hoogte.....25° 16' 12"
voor 28,7 voet en 25° hoogte geeft de Tafel 8' 45"
voor het verschil der kimduiking heeft men :
lv,6 : Ov,7 = 9": a: . . = . -f4
en voor het verschil in hoogte:
60' : 16' = 5" = . -f 1
verbetering voor de ^ middell. uit Tafel XIX — 6
derhalve is de verelTening ... 8' 44". . . -f 8. 44
dus de Zons ware hoogte.....25° 24' 56";
vereffening voor de scliijnbare hoogte . . . 1. 53
derhalve is de schijnbare hoogte van Zons middelpunt = 25° 26' 51".
Het bepalen der evenredige deelen, of het vinden van tusschengetallen
in de Tafel, zal meestal gemakkelijk op het oog kunnen geschieden.
4 Foorh. Den 13"^°" Mei , van eenig jaar, wordt de Zons onderrands
dubbele hoogte, of volgens eenen artilicielen horizon, 82° 12'20"gevon-
den. Het Instrument, waarmede de hoogte genomen is, heeft eene
index-verbetering van — 2'10", of schiet 2'10" tc veel; men vraagt
de Zons waargenomene dubbele hoogte?