Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
60 Ferhlaring van TAFEli XIV. Ferand. in 24" voorgevallen.
Wy lieLben, in het uitwerken van dit voorbeeld, de zaak tot het
uiterste voortgezet; op zee vervolgt men de rekening nimmer verder,
dan tot seconden en tiende deelen derzelve; dit geeft aanleiding om
het bovenstaande voorbeeld aldus zeer aanmerkelijk te vereenvoudigen
en te bekorten :
JMen vindt onder 9" naast 5' .... 1' 52",5
>1 » » 9" » 15" .... 5, 6
» » » 9" » 0'',4 .... O, 1
» » .) 5™ » 5' ... ^_1, O
dus ar = 1'59",2.
Dit geeft, in naauwkeurigheid met de voorgaande bewerking, nog
geen verschil van twee tiende van ééne seconde.
TAFEIi XV. "Evenredige gedeelten van veranderingen
in 12 ttren voorgevallen.
Deze Tafel geeft voor 12 uren hetzelfde , als de voorgaande Tafel voor
24 uren; haar gebruik en zamenstelling is van dezelve niet onderschei-
den ; alleen heeft zij in de toepassing dit verschil, dat zg bij een tgdver-
loop van 12 uren gebruikt wordt, als ook, dat men hier de verandering
in 12 uren voorgevallen ook in graden vindt (*); dit wordt vooral dan
vereischt, als men eene evenredigheid moet oplossen van deze gedaante :
12" : 3° 15" 14» = 3» 15' 5",5 : x.
Men vindt onder 3" naast 3» . 0° 45' O'' O'" O'*
» » » 3" » 15' . . 3. 45. 0. O
» .) » 3" » 5",5 . . . 1. 22. 80 (f)
» » » 15°' » 3» . . 3. 45. 0. O
» » » 15" » 15' ... 18. 45. O
» » » 15" » 5",5 . . . 0. 6. 52,5
» ). .) 14' ,1 3° ... 3. 30. O
» » » 14» » 15' ... 17. 30
» » » 14» » 5",5 . . . 6,4
dus a? = O" 52' 54" 1"' 58",9.
Ook hier zal men meestal geene grootere naauwkeurigheid behoeven
dan seconden en hoogstens tiende deelen derzelve; verder heeft men
ook, in het zamenstellen of berekenen der Tafel, de naauwkeurigheid
niet uitgestrekt. Ons vraagstuk in dien zin opgelost, wordt:
Men vindt onder 3« naast 3» . . . O» 45' O"'
» » » 3" » 15' . . . . 3. 45
» » » 3" » 5",5 .... 1,3
» » » 15° » 3° . . . . 3. 45
» » » 15" » 15' . . . . 18,8
» » » 14" » 3® . . . _3,5
__dus ar = 0° 52' 53",6.
(•) Trouwens, men zoude ook deïe hier kunnen missen, dewijl de volgende ko^
lommen eene herhaling der TOorsaande ziin.
(t) Maast S" . . ® . . . I" 15"'
» 6 . . . . I. 30
2" 45"'
2)--
1'22"',5 = 1"22"'30",