Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 V^rkl. van TAFEL XII. Graden lengte tot tijd te herleiden.
ware hel dan ook sleclits maar ten naastenhij, den tijd hunner gewone
uurvTerken eenigzins nagaan cn wijzigen.
TAFEIi XII. Om gedeelten van den Equator,
of Graden lengte tot tijd te brengen.
In den tijd van 24 uren wordt de schijnhare loop der Zon om de
Aarde volhragt; daar deze beweging der Zon in de rigting van den
Equator plaats heeft, zoo kan men zeggen, dat de Zon in den tijd van
24" denzelven eenmaal doorloopt, of dat in elk uur een boog van
15° (zijnde 360° gedeeld door 24) afgelegd wordt. Door eene even-
rediglieid, van 24" en den omtrek des cirkels of 360°, kan elke
boog tot tyd herleid worden. De Tafel maakt evenwel het berekenen
van dezen regel van drieën noodeloos, zij geeft onmiddellijk voor gra-
den, minuten, enz. den ti^d te kennen. Het gebruik derzelve zal
gemakkelijk uit de oplossing van dit vraagstuk blijken: hoe veel tyd,
bij voorbeeld, makeu 11° 15' 14",8?
Naast 11° vindt men.....O" 44" O' O'
» 15' » .......1. 0. O
» 14" >) ),.......0.56
» 8" » » 32', dus
geeft O",8 . . of.......3,2
11° 15' 14",8 is derhalve . . = O" 45" O» 59^,2.
De Tafel heeft, even als de volgende, drie aanwijzingen in de
hoofden der kolommen, hetgeen te kennen geeft, dat, als men de eerste
kolom als graden aanneemt, men de getallen in de volgende als uren
en minuten moet aanmerken, en even zoo met de overigen, gelijk in
de Tafel wordt opgegeven.
TAFEIi XIII. Om den tijd tot gedeelten van den
Equator, of tot Graden lengte te herleiden.
Deze Tafel geeft het omgekeerde van de voorgaande Tafel, derzelver
doel zullen wij slechts met dit ééne voorbeeld trachten op te helde-
ren : hoe veel graden, minuten, enz. maken 10" 55™ 5» 5',8, tegen
24" op 360° gerekend?
Naast 10" staat......150° O' O" O'"
>) 55" »...... 13. 45 0. O
» 5' » .......1.15. O
» 5' »..............1. 15
120'"
8' geeft 120"', dus 0',8 geeft ^ of . 12
10" 55"» 5» 5', 8 .,. = .. . 163° 46'16"27'".
De 120"' voor 8' zijn uit de twee eerste kolommen der Tafel ge-
nomen; daar ook deze drie aanwijzingen in de hoofden bezitten,
kan men onmiddellijk het geheele getal bepalen, even zoo is O", 14 =
14" 210°
—= 2° 1 = 2» 6' enz
100" 100 - D, enz.