Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verkl. van TAFEL. IX A-IX C. Brinkley's Verheterings Tafelen. 47
Tijd der hoogste waarn, 1" 2™
Tafel IX B geeft 0,098,
middel-lijd . . . . 1.47
07)98 = ®'^'==^
+ 1, O
9 37 • 47' 7
' ' ' r=5',l=5' 6"verh. voordeher. hr.
ól
de herek. hreedte = 52° 2. 17
dus de ware breedte = 52° 7' 23'' N.
2 Voorh. Op 6° 30' gegiste N. breedte, de zon 5° 30' N. afw. heb-
bende , vindt men, volgens doüwes wijze door twee hoogten, beide
voor den midd., voor de berekende breedte 8°5'N., voor middel-tijd
2" 29" 37% en voor den tyd der hoogste waarneming 1"19™37®; vrage
naar de verbetering en diensvolgens naar de ware breedte?
G' Deehn. 5° 30' ^ ^^^^ ^^^^ ^^^^ getallen 0,68
ber. breedte 8. 5. 0. j j .qo
geg. » 6. 30. O verschil 0,32 = «.
Tijd der ho
middel-tijd
1" 35' O" = 99'.
Tijd der hoogste waarn. .1" 19™ 37') ^ ^
middel-tiid .... 2. 29. 37 ' '
-Ml. = ^ = 1,58 = i
0,202 202
vermeerderd met 1
geeft voor som 2,58
os< or.Of)
en = ^ = 36',8 = 36' 48'f = de verl,elcring
2,00 2u8
berek. breedte 8° 5. O
dus is dc meer naauwkeurige breedte = 7° 28' 12".
Als de breedte en declin. nagenoeg gelyk en van eenen naam zijn,
moet men de bewerking herhalen, en de door deze berekening beko-
mene breedte, als de gegiste gebruiken.
Als men dit op het laatste voorb. toepast, en voor 7° 28' de bereke-
ning hervat, krygt men 7° 29'voor de ware breedte. Op de gewone
wijze werkende, zal men, in dit voorb., eerst na zeven herhalingen
de bekomene breedte op 10' van de ware breedte kunnen vinden.
TAFEIi X. Amplitudes.
Door de Amplitude wordt die boog van den horizon verstaan, welke
begrepen is tusschen het ware oosten en westen, en het punt waar eenig
heinelligchaam op- of ondergaat.
Met behulp van deze Tafel kan men de Amplitudes, of dc streek van
den waren op- en ondergang van de hemelligchamen, bepalen, die
niet meer dan 23^° declinatie hcb])cn.
Noem dc Amplitude van ccnig hemelligchaam a., de bi'cedte der plaats,
waar men dezelve vraagt h., en de tleclinatie van het hemclligcliaam,
op het oogenblik, dat men de Amplitude begeert d., zoo heeft men