Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
46 FerkL van TAFEL IX A-IXC. Briskley's Ferbeterings Tafelen.,
Om deze Tafelen in toepassing te brengen, berekene men als ge-
woonlijk door Tafel IX de breedte; verschilt nu deze berekende breedle
met de gegiste 5 of meer minuten, zoo make men op de volgende
wijze van dezelve gebruik:
Bepaal uil Tafel IX A. door de zonsdeclinatie en de gegiste breedle
een getal, neem de som of hel verschil van dit getal met de éénheid,
naar mate de declinatie en de breedte ongelijk- of gelijkmatig zijn, d.i.
tel het getal bij 1, als de eene noord en de andere zuid is, neem echter
hel verschil, als breedte en declinatie gelijknamig zijn. Noem de som
of het verschil a. Neem, uit Tafel ÏX B o/" IX C, voor den tijd der
grootste hoogte van den middag en den middel-tijd, een getal; deel a
door dit getal, en noem het quotiënt b.
Men regele zich nu verder naar de volgende opgaven.
Bijgelljk2ijdigewaarn".,^ec\.(inhveeAlQonQe\\^\.-\zoo neemt men het
namig of gelijknamig, maar de deel. kleiner dan de/verschil der gegiste
breedte zijnde, >en berekende breed-
Ongelijkzijdige waarn"., deel. en br. gelijknamig, te , en deel dit door
maar de deel. groot, dan de breedte zynde, jhet getal A-j- 1;
het quotiënt is de vereffening, die men bij de berekende breedte telt,
als deze kleiner is dan de gegiste en aftrekt als dezelve grooter is. ,
Gelijkzijdige waarn'^. , deel. en br. gelijknamig >Neemalsdan het ver-
zijnde; de deel. gr. dan de breedte, jsehiltusschendegeg.
1 f en berekende hreed-
Waatmem''. aan wederzijde, deel. en br. geh]k-)jg^ ^^^^ j^gj i^et^giyg
namig, of ongelyknamig, de deel. Vloor het verschil vau
kleiner dan de breedte. 'de éénheid en b.
Het quotiënt wordt op de volgende wij^e toegepast:
grooter dan de gegiste breed-
kleiner te , tel dan bij.
Is b
grooter
kleiner
dan 1, en de berek. br.
Is b
grooter
kleiner
dan 1, en de berek. br.
kleiner
grooter
trek dan af; in heide
gevallen bij of van de
berekende breedte.
De waarnemingen vallen aan dezelfde zijde van den meridiaan, als dc
middel-tijd grooter is dan de half verl, tijd-, is die tijd kleiner, zoo
valt de middag tusschen beiden.
Nemen wij tot opheldering de volgende voorbeelden, die uit de
Requisilie Tables ontleend zijn.
1 Foorh. Stel de zonsdeclinatie 14° N., de gegiste breedte 52° 50'N.,
de berekende breedte 52° 2'17", den middel-tijd lu 47™ en den tijd der
hoogste waarneming 1» 2*", beide de waar", voor den midd. voorval-
lende; de verbetering en dus de verbeterde breedte te vinden?
O'Declin. 14° O' 0"N.
her. breedte 52. 2. 17 N.
52.50. O
Tafel IX A geeft voor
0,18
1,00
gegiste »
verschil 0° 47'43" = 47',7.
versch. 0,20 = a.