Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ferkl. van TAFEL IX A—IX C. Brinklet's Ferheterings Tafelen. 45
8 Foorheeld. Men is naar gissing op 60° 3' N. Lreedte; te 11" 30""
vindt men, volgens waarneming, als ware hoogte 46° 37', en te O" 30"
na den middag weder voor ware hoogte 46° 37', zijnde de declinatie
17°N.; men vraagt de Lreedte?
N. geg. breedte 60° 3' log. sec. = 0,30169
N. declinatie 17. 0. » » — 0,01940
som = 0,32109 (A)
eerste hoogte te 11» 30"
tweede » » 0. 30
verloopen tijd 1° O"*
i verloop. » 0. 30 log. rijzing = 2,93223
verschil 2,61114 log.
van 408
sinus zons hoogte 72677
73085 cos. van 43° 2^'
zons declinatie . . . 17. 0.
dus de N. breedte.....60°
Aanmerking. De Tafelen van docwes bevatten, zoo als boven bleek,
eenige gewone goniometrische lijnen, slechts naar zyne methode eenig-
zins gewijzigd. Het is mitsdien gemakkelyk te bevatten , dat men door
dezelvenden uurhoek, het azimuth, enz. kan vinden; daar die methoden
echter weinig of geen voordeel, boven de gewone in gebruik zynde , aan-
bieden , hebben wij gemeend de toepassing dezer Tafelen in voornoemde
berekeningen hier achterwegen te kunnen laten. Bij het berekenen van
den tijd zullen wij echter zijne formule betrekkelijk den uurhoek met
een voorbeeld ophelderen. Indien men de toepassing dezer Tafel even-
wel des aangaande nader wil nagaan, kan men hierover raadplegen
j. h. van swinden, Ferhaudeling over het hepalen der lengte §§ 134,
137, 366; en p. steenstra en J. florvn, Benoodigde Tafels §§288, enz.
TAFEIi IXA—IXC. 'RRmKLEi'sVerbeterings Tafelen voor
de hreedte door de huiten-middagshoogten gevonden.
Als de breedte, door de voorgaande berekening verkregen, veel met
de gegiste breedte verschilt, moet men de berekening herhalen en de
verkregene breedte in plaats van de gegiste stellen, en, zooals de zee-
lieden zeggen : eene herhaling maken. Met veel gemak kan men zich
echter te dien aanzien van de brinkleï's Verbetcjings Tafelen bedie-
nen , en deze ook vooral in die gevallen toepassen , als eene herhaling
ons meer en meer van de waarheid zoude doen afwijken, of niet dan
zeer langzaam tot dezelve doen naderen.
Deze Tafelen zijn ontleend uit de Requisitie Tables; de getallen van
in r 1 T-^ » •• 1-1 natuurl. Tanq. declin. rr. i- i t>
Tafel IXA zim gehik: -^ ,-y- ; die van Tafel B en C
^ natuurl. Tang. breedte
^ ~ TalcZ'.MT.' 4 = +
waamem.; geldende — voor Tafel B cn -t- voor Tafel C.