Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 418 )
TAFEL LVIIL Zons Regte Opklimming voor den jare 1845,
op den middelbaren middag te Ortmmch.
Dag.
11
12
13
14
Ji
17
18
19
20
21
22
23
24
2.^
26
29
30
31
Jan.
18.48
18.52
18.57
19. I
19. 6
19.10
19.14
19.19
19.23
19.27
19-32
19.36
19.40
1945
19.49
19-53
19.58
20. 2
20. 6
20.10
20.15
20.19
20.23
20.27
20.31
20.35
20 40
20.44
20.48
20.52
20.56
Feb.
21. O
21.12
21.16
21.20
21.24
21.28
21.32
21.36
21.40
21.44
21.48
21.52
21.56
22. o
22. 4
22. 7
i2.ir
22.15
22.19
22.23
22.27
22.30
22.34
22.38
22.42
22.45
Maart,
22.49
22.53
22.57
23. O
23. 4
23. 8
23.11
23.15
23.19
23.23
23.26
23.30
23.34
23.37
23.41
23.45
23.48
23.52
23.55
23.59
O. 6
0.10
0.14
0.17
0.21
0.25
0.2'
0.32
0.35
0.39
April, Mei. Junij. Julij. Aug. Sopt.
u m u m u m U IR u ra u m
0.43 2.34 4.37 6.41 8.46 10.42
0.46 2.38 4.41 6.45 8.50 10.45
0.50 2.42 4.45 6.49 8.54 10.49
0.54 2.46 4.49 6.53 8.57 10.53
0.57 2.49 4.53 6.53 9. I 10.56
1. I 2.53 4.57 7. 2 9. 5 11. 0
I. 5 2.57 5. I 7. 6 9. 9 11. 4
I. 8 3. I 5. 6 7.t0 9.13 11. 7
1.12 3. 5 5.10 7.14 9.17 II.11
1.16 3. 9 5.14 7.18 9.20 11.14
1.19 3.13 5.18 7.22 9.24 II.18
1.23 3.17 5-22 7.26 9.28 ; 11.22
1.27 3.21 5.26 7.30 9.32 11.25
1.30 3.24 5.30 7.34 9.35 11.29
1.34 3.28 5-35 7.38 9.39 11.33
1.38 3.32 5.39 7.42 9.43 11.36
1.41 3.36 5-43 7.46 9.47 11.40
1.45 3.40 5.47 7.50 9.50 11.43
1.49 3-44 5.51 lit 9.54 11.47
1.53 3.48 5.55 9.58 11.50
1.56 3.52 6. 0 8. 2 10. 2 11.54
2. 0 3.56 6. 4 8. 6 10. 5 11.57
2. 4 4. 0 6. 8 8.10 10. 9 12. I
2. 8 4. 4 6.12 8.14 10.13 12. 5
2.11 4.5 6.16 8.18 10.16 12. 8
2.15 4.12 6.20 8.22 10.20 12.12
2.19 4.16 6.24 8.26 10.24 12.15
2.23 4.20 6.29 8.30 10.27 12.19
2.26 4.25 6.33 8.34 10.31 12.23
2.30 4.29 4.33 6.37 8.38 8.42 10.35 10.38 12.26
Oct.
12.30
12.34
12.37
12.41
12.44
12.48
12.52
12.55
12.59
13. 3
13- 7
13.10
13.14
13.18
13.2t
13.25
13.29
13.33
13.36
13.40
13.44
13.48
13.51
13.55
13.59
14- 3
14. 7
14.11
14.15
14.18
14 22
Nov.
14.26
14-30
14.34
14.38
14.42
14.46
14.50
14.54
14.58
15. 2
15. 6
15.10
15.14
15.18
15.23
15-27
15.31
15.35
15.39
15.43
15.47
15.52
15.56
16. o
16. 4
16. 9
16.13
16.17
16.21
16.26
Dec.
16.30
16.34
16.39
16.43
16.47
16.52
16.56
17. I
17. 5
17' 9
17.14
17.18
17.23
17.27
17.31
17.36
17.40
17.45
17.49
17.54
ï8. 7
i8.li
18.16
18.20
18.25
18.29
18.34
18.38
18.42
Voor 1846.
I 18.47 20.5I 22.48 0.42 2.33 4-36 6.40 8.45 ÏO.41 12.29 14-25
2 18.51 21. 3 22.52: 0.45 2.37 4.40 8.49 10.45 12.33 14.29
0 18.56 21. 7 22.56 0.49 2.41 4.44 8.53 10.48 12.36 14.33
4 19. 0 21.II 22.59 0.53 2.45 2.48 4.48 6.52 8.57 ïo.52 12.40 14.37
5 19. 4 21.15 22. 3 0.56 4.52 6.57 9. 0 10.55 12.44 14.41
6 19. 9 21.19 23- 7 I. 0 2.52 4.56 7. I 9. 4 10.59 12.47 14-45
7 19.13 21.23 23.11 I. 4 2.56 5. 0 7. 5 9. 8 II. 3 12.51 14.49
8 19.18 21.27 23.14 I. 7 3. 0 5. 5 7. 9 9.12 11. 6 12.55 14.53
9 19.22 21.31 23.18 i.ii 3. 4 5. 9 7.13 9.16 II.10 12.58 14.57
IO 19.26 21.35 23.22 1.15 3. 8 5.13 7.17 9.19 11.14 13. 2 15. I
II 19-31 21.39 23.25 1.18 3.12 5-17 7.21 9.23 11.17 13. 6 15- 5
12 19.35 21.43 23.29 1.22 3.16 5.21 7.25 9.27 11.21 13. 9 15. 9
13 19.39 21.47 23.33 1A6 3.20 5.25 7.29 9.31 n.24 13.13 15.13
14 15 19.44 21.51 23.36 1.29 3.23 5.29 7-33 9.35 11.28 13.17 15.17
19.48 21.55 23.40 1.33 3.27 ült 7.37 9-38 n.31 13.20 15.22 15.26
16 19.5a 21.59 23.44 1.37 3.31 7.41 9.42 11.35 13.24
17 19.56 22. 3 23.47 1.40 3.35 5.42 7-45 9.46 11.39 13.28 15.30
18 20. I 22. 6 23.51 1.44 3.39 4.46 7.50 9.50 11.43 13-32 15.34
19 20. 5 22.10 23.55 23.58 1.48 3.43 5-50 9.53 11.46 13.35 15-38
20 2Ö. 9 22.14 1.52 3-47 5.54 7.58 9.57 n.49 13.39 15.42
21 20,13 22.18 0. 2 1.55 3.51 5-59 8. 2 10. I 11.53 13-43 15.4Ö
22 20.18 22.22 0. 5 1.59 3.55 6. 3 8. 6 10. 4 11.57 13-47 15.51
23 20.22 22.26 0. 9 2. 3 3.59 6.7 8.10 10. 8 12. 0 13.51 15.55
24 20.26 22.29 0.13 a. 7 4. 3 6.n 8.13 10.12 12. 4 13-54 15.59
25 20.30 22.33 0.16 2.10 4. 7 6.15 8.17 10.15 12. 7 13-58 16. 3 16. 8
26 20.34 22.37 0.20 2.14 4.11 6.19 8.21 10.19 12.11 14. 2
27 20.39 22.41 0.24 2.18 4.15 6.23 8.15 10.23 12.15 14. 6 16.12
28 20.43 22.45 0.27 2.22 4.19 6.28 8.29 10.26 ï2.i8 14.10 16.16
29 20.47 0.31 2.25 4.24 6.32 8.33 10.30 12.22 14.14 16.20
30 20.51 0.35 2.29 4.2S 6.36 8.37 10.34 12.25 14.17 16.25
31 20.55 0.38 4.32 8.41 10.37 14.21
16.29
16.33
16.38
16.42
16.46
16.51
16.55
17. O
17. 4
17. 8
17.13
17.17
17.22
17.26
17.30
17.35
17.39
17.44
17.48
17.53
17.57
18. I
18. 6
18.10
18.15
18.19
18.24
18.28
18.33
18.37
18.41