Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ ( 417 )_
tafel lvin. Zons Regte Opklimming voor den jare 1843,
op den middelbaren middag te Greenwich.
Jan. Fcbr. Maarl. April. Mei. Juni). Julij. Aug. Sept. Oct. Nor. Dec.
a m U Dl u m u m H IQ u m u m u m a m u m u m 11 m
Z 18.46 20.58 22.47 0.41 2.32 4-35 6.39 8.44 10.40 12-28 14. 24 16.28
2 18.50 21, 2 22.51 0.45 2. 36 4.39 6.43 8.48 10.44 12.32 14.28 16.3a
0 18.54 21. 6 22.55 0.48 2.40 4-43 6.47 8.52 10.47 12.35 14.32 16.37
4 18.59 21. lo 22.58 0.52 2.44 4.47 6.51 8.55 10.51 12.39 14.36 16.41
5 19. 3 21. 14 23. 2 0.55 2.47 4-51 6.55 8.59 10.54 12-43 14.40 16.45
6 19. 8 21.18 23. 6 0.59 2.51 4.55 7- 0 9. 3 10. 58 12.46 14.44 16.50
7 19.12 21.22 23.10 1. 3 2.55 4.59 9. 7 11. 2 12.50 14.58 16.54
8 19.16 21.26 23.13 I. 6 2.59 5. 3 7. 8 9. II 11. 5 12.54 14.52 16.58
9 19.21 21.30 23.17 I.IO 3. 3 5. 8 7.16 9.15 II. 9 12.57 14.56 17. 3
10 19.25 21.34 23-21 1.14 3. 7 5.12 9.18 11:13 13. 1 15. 0 '7' 7
ii 19.30 21.38 23.24 1.17 3.11 5.16 7.20 9.22 11.16 13. 5 15- 4 17.11
12 19.34 21.42 23.28 1.21 5-20 7.24 9.26 11.20 13. 8 15. 8 17.16
13 19.38 21.46 23.32 1.25 3.18 5.24 7.28 9.30 11.23 13-12 15.12 17.20
14 19.42 21.50 23. 35 1.28 3.22 5-28 7.32 9.34 11.27 13.16 15-16 17-25
15 19.47 21.54 23.39 1.32 3.26 5.3a 7.36 9-37 11.30 13.19 15.20 17.29
16 19.5 t 21.58 23.43 1.36 3.30 5.37 7.40 9.41 11.34 13-23 15.24 17.34
17 19- 55 22. 2 23.46 1.40 3.34 5.41 7-44 9-45 11.38 13.27 15.29 17.38
18 20. 0 22. 5 23 50 1.43 3.38 5.45 7.48 9.49 II.41 1,3.31 15.33 17.42
19 20. 4 22. 9 23.54 1.47 3.42 5.49 7.52 9-52 11-45 13.34 15.37 17.47
20 20. 8 22.13 1 I23.57 1.51 3.46 5.53 7.56 9.56 11.48 I13.38 15.41 17-51
21 20.12 22. 17 0. 1 1.54 3.50 5-57 8. 0 10. 0 11-52 13.42 15.45 17.56
22 20.17 22.21 0. 5 1.58 3.54 6. 2 8. 4 10. 3 11.56 13.46 15.50 18. 0
23 20.21 22. 2 J) 0. 8 2. 2 3.58 6. 6 , 8. 8 10. 7 11.59 13.50 15.54 18. 5
24 20.25 22.28 0.12 2. 6 4. 2 6.10 8.12 10. II 12. 3 13.53 15.53 18. 9
25 20.29 22.32 • 0.15 2. 9 4- 6 6.14 8. 16 10.14 12. 6 13.57 16. 2 18.14
; 26 20.33 22.36 0.19 2.13 4.10 6.18 8.20 : 10.18 12.10 14. I 16. 6 18.18
27 20.37 22.40 0.23 2.17 4-14 6.22 8.24 10.22 12.14 14. 5 16.11 18.22
28 20.42 22.44 0.26 2.21 4.18 6.26 8.28 10.25 12.17 14. 9 16.15 18.27
29 20.46 0.30 2.24 4-22 6.31 8.32 10.29 12.21 14.13 16.19 18.31
30 20.50 0.34 2.28 4.27 6.35 8.36 10.33 12.24 14.16 16.24 18.36
31 20. f4 0.37 4.31 8.40 To.36 14.20 18.40
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Voor 1844.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
18.45
18.49
18.53
18.58
19. 2
19. 7
19.11
19.15
19.20
19.24
19.28
19.33
19-37
19.41
19.46
19.50
19.54
19.59
20. 3
20. 7
20. II
20.16
20.20
20.24
20.28
20.32
20.36
20.41
20.45
20.49
20.53
20.57
21. I
21. 5
21. 9
21.13
21.17
21.21
21.25
21.29
21.33
21.37
21.41
21.45
21.49
21.53
21.57
22. I
22. 5
22. 8
22.12
22.16
22.20
22.24
22.27
22.31
22.35
22.39
22.43
22.4Ó
22.50
22.54
22.58
23. I
23. 5
23. 9
23.12
23.16
23.20
23.23
23.27
23.31
23'.34
23.38
23.42
23.45
23.49
23-53
23.56
O. O
O. 4
O. 7
O.II
0.15
0.18
0.22
0.25
0.29
0.33
0.36
0.40
0.44
0.47
0.51
0.55
0.58
1. 2
I. 6
I. 9
1.13
1.17
1.20
i!^
1.31
1.35
1.39
1.42
1.46
1.50
1.5.^
1.57
2. 1
2. 5
2. 8
2.12
2.16
2.20
2.24
2.27
2.31
2.35 4.38 6.42
2.39 4.42 6.46
2.43 4.46 6.50
2.46 4-50 6.54
2.50 4-54 6.59
2.54 4-58 7. 3
2.58 5- 2 7. 7
3. 2 5. 7 7.11
3. 6 5-11 7.15
3.10 5.15 7-19
3-14 5.19 7-23
3.18 5.23 7.27
3.21 5.27 7.31
3.25 5-31 7-35
3.29 5.36 7.39
3.33 5-40 7.43
3-37 5-44 7.47
3.41 5.48 7.51
3.45 5-52 7.55
3.49 5.56 7.59
3.53 6. 1 8. 3
3.57 6. 5 8. 7
4. I 6. 9 8.11
4. 5 6.13 8.15
4. 9 6.17 8.19
4.13 6.21 8.23
4.17 6.25 8.27
4.21 6.30 8.31
4.26 8.35
4.30 6.38 8.39
4.34 8.43
Ggg
9. 2
9. 6
9.10
9.14
9.T7
9.21
9-25
9.29
9 33
9-36
9.40
9.44
9.48
9-51
9-55
9-59
10. 2
10. 6
10.10
10.14
10.17
10.21
10.25
10.28
10.32
ïo.35
10-39
10.43
10.46
10.50
10.54
10.57
II. I
II. 4
II. 8
11.12
11.15
11.19
11.22
11.26
11.30
11.33
11.37
11.40
n.44
11.48
11.51
11.55
11.58
12. 2
12. 6
12. 9
12.13
12.16
12.20
12.24
12.27
12.31
12.34
12.38
12.42
12.45
12.49
12.53
12.56
13. O
13. 4
13. 7
13.11
13.15
13.19
13.22
13.26
13.30
13.33
13.37
1.3.41
13.45
13.49
13.52
13.56
14. O
14
14
14.12
14.15
14.19
14.23
14.27
14.31
14.35
14.39
14-43
14.47
14-51
14.55
14.59
15. 3
15. 7
15.11
15.15
15-19
15-24
15.28
15.32
15.36
15.40
15.44
15.48
15.53
15.57
16. I
16. 5
16.10
16.1
16.1
16.23
16.27
16.31
16.35
16.40
16.44
16.49
16.53
1Ö.57
17. 2
17. 6
17.10
17.14
17.19
17.2A
17.28
17.33
17.37
17.41
17.46
17.50
17.55
17.59
is! t
I8.I2
18.17
18.21
18.26
18.30
18.35
18.39
18.44