Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 380 )
«I
B
O
B
et
ja
H
a
a
•O
a

bO
G
M
JC*
»
C3
<a
<9
a
bo
C
«0
M
*m
a
^
-a
-o
o
XJ
o
o
>
a

c

o
Ut
«)
jQ
>
0
H
w
U]
§
W
01
»-i
h,
ts
o
O
>
O
•o
09
O
o
N
O
l|
^ fc.
(»0 u
^ "i
2 §
•u b.
^ u
73 Q>
5 S
O O
Ä c

o
'i
leô

o fs. -Ît eî
»0 t
•H Os Cl rf C>
c ls.«0
co ç*î t^
C co I^i Tf c»
c» ei Cî CI
•f I- ^Q, -i:
«« fs ^ ^ ^
i-T o « t^ »0
M M
5 2
•r-.cc
.s r

co Cn
O CN co\c C«
» in T? cî nT
co co co co
tN.NO Ift Ok v>
_ ƒ. ^ o rv
co ^ ^ c^ m
Ci d cî « a
Ä »• r> »> »♦
O
d i-<
coco ^ ^ d
^ ^ «s
co o OO tN.vc
NC ro
^ ^
V>COc< I
_ CN cl Os iN.
^ co co
co C« o o»
co co co co d
M d »0 co
A ^ ^ ^ es
co ^ o
d Cl d Cl Cl
^ ^
Scoo ^^
t^ ^
cToco
^ co d «
c» rt-
çf ditClÄ
rf- CO CO CO
coO co rs,
co co co d d
IC^Ô co co
Vf5 CO o 0\
d cl d C4
O
ICO
co
m
co
Os,
CO
co
co

o OsO» co o»
fN rs c»
CO NO trt «Ît cl
00 »n o\>o »0
^ ^ TN r\
co Cl
ir: M M ^
I ' ^c» n A
V5 fO
co co co co
^co Ti-ii^O^coOit-Oco
" ♦*«>»» n rs rt r
^ o\co rs. lo, co d o ots.
codddd|ddd«H«
coco CN
VC V, T CO d
o -> Ci
ts t\ rt rs r
<- CO rv.NO ir:
coq^ cjjCN
cô w o"
. » CO O
I #> ri ^
00 »0 fo d
f'i co co co
c^co *t- o
Oco tfî
co cl Cl c» d
O ci ïN. 'S- d
rt r\ r rt rt
CO — ^s.
d Cl —
so m «^f S
M IM M
OsO
o co ^s. ir. ic
Cl C\M o'
» Cl r. r-,
-1 o
, «CNOCO
•»o rfd-o-
c^ CO co co
_ r» }> r-
tn -«r
Cl d cj es Ci
'f o tN.>0
^ ^ rs
O
Cl d IM
io -»f co d -
CO CO 0« ts.co
^ ^ ^ A ^
o COVO lOTt
o 00 r-.cc
o rt «
^d o
d
co
X
O
Cu) I

o =

■a
I co
co

»
Cl
ts,
n
6 Is
lo
, d
. ^
Cl
I d
co
Cl
Cl
Cl
=.
M
Cl
lo
o
Cl

co
»5
Os
®Os,
co
00
OO
-se
CO
CO
• ^ A r> _*»
tft CO I« Os
CO co co d
- T+ d d

co NO v; ^ co
d Cl Cl d Cl
ro^ Cl ^ O
cs r> ^ rs
M O\00 IN. 'O
IH M M M
O CO O CO
rt r> rt r ^
vo •'T co d O
o O vo WO^
r* r\ rs
o»co »0 «n Tj-
Os tv,O0
co d IM o
• "t
co -N o co
co co co Cl
OsUO
NO
Cl d Cl
?s uo d d
^ A VN
3 ir; rj. CO d
■ d Cl
■«^co m co co
ïs rs r> ^ ^
o cc f^^No ir>
M M M M
ifîcc m ■^t
^ co o ^ o
vr.VD co ro -«t-1 t^VD so CO
OstN.S0 ICTI ««Cl M O
^ m mco d
d oco t>.
co co cl d
co lo 'O d co
rs rt rt r%
m ^ CO Cl —
Cl d d d d
so o I^NONO
rt r r> ft
OSCO se VO ^
co Os ci o^ Os
O Ci rf N-
M f/) O M cs
os IV.VO ^
so Vïco
ri ^ rt r
co d M O
o
Is»
d
Om
co
c"
NO
'có
c

CO
a
tv,
o"
^ Os
Or.
e>
Os
c"
00

•-«CJlOOlNO'^t'^W CO
Os j rj» co d i-> o
---- ' -.....d
co d d cl
cî d d Cl
f^-^io^cjso^
co tN.so '3-
fO d «M o Os
I-« «M — «M
^ o CO CO O
r> f\ ««
OO IS.VO ^ ^
^ cT ^ d^
so CO co»
f rt rt ^
CN t^VD
Cl d Cl -I
lococi co.!:^|SO T^cod co
r. r> f . « -r. , rt r r-
------ls.NO lO ^ co
M M ».i w
CO d
cl cl
O Ô
M Cl "
lOCO
cT Ö
0--
o
fO ts. vrso O»
r> r> r rt
CONO »0 ^ CO
'-V '■f ^
CO d «H
cr
.S
- o
ce
cc
«co
ts.
Cl
s t
■ «r.
ts.
' co
tN.
C
N.
_NO
co se m co
d d cl d
et O OCO
d Cl Cl «M M
O NO to ts.
rt ^ rs f r-
ts. lO CO d
Os Cl so ino
rs rt rs r rt
- O OsOO
CN CO d t>
ts rt rt ^ ^
r>,so to ■«S- CO
^ ^ CO
c
co

ts.
. t^o ts, co
B rv o fs «>
NC ITÎ r."} ri
CI Cl d Cl
<1 ^ SJ i '-rt'^r^. ^
«o O^OO tCjNO -^cod Cl
dClMIlM—
fONO o o Cl
»H o o OsCC
tT O o
> Nk rt rt IS
ls.NO CO
^
d d >M
dNo co —
• «s rt r> ts
to co d
Cl d Cl Cl
O^O^«- CO.OI c},o O^N. co
cl " ^ ^ * *** ^ 'M ^ > —
o rs. r-. Os co
r- r- r- «
ts. lO CO CO
rt rt
d «
K. fî o co I es O n VO
* « J ^ rt ^rt rs
CO Cl N- Os co Is, ts.NO ^
n d c-5 ti?
m, rt ^ r- ^
4 fO Cl «M o
w vo Os O co
rs ^ ^ f r>
o 0ȣ0 00 ts
se co ^ IS, »M
NO Tf CO CO
so co «M
.N
d HH
d osNovo
% r. ^ fv rs
d o Osco
d rt >-< M
SO OO Os cl ^
^rt rt rt ^ rs
ls.NO «O VO ^
■5 Tf vr
^ ci
o o
Os co voco
OsOO co ts.NO
Cl O^ Cl o
lo co cT
^t^. M
r.
d IM IM
NO i/i CO
. r\ r. tfv
O o>co ts.
Cl »M «
rf rs. o> ci lo
so vo CO
rj-io t^ o.
eî-'-o'o'd;
CO COCO O
^ r> ^ ^
coco ts.ls.NO
vo ^ CO CO c<
d O* «M

lO ÎS. OsC^so
•M O ON OS CO
IM js. d vo Os
rs «N r'
co ts.tN.NO
vo ^
d HH O
NO sO O CO
Ît: rt r
IM IM M «
O «-O ts. lO
^ft rt rs ^ tt
rt CO Cl Cl »M
>o CO «M to ON
ts ts r- rs _ «v
O OvOsCO ts
vo o NO Os
»t ^ »» «N t
ts. ts,sO U^tfi
4 tt lO d d
Os cocO
rs r> rs
IM M O
r Cl
On
O IM co to
^ IO ^ CO
co d vo o
Cl d O
'nö o^co is, c» I co t O^ 'Ï c^i O^ in « » cj^co
^^cc tCtClsooNO «if cococTc^ « O
VONO Osf»
to «N ^ r> ^
co
M (M O Os Os
Iv,-. lo O
Cl CO lo Os
^ ^ ^
NO lO lO'sf ^
co tv co qs
^c^cfcT«
»M « Ô
JC
NO

"nTo O Öi os» co ts.tv
^ M »M I ___
CO W ^
00 t^ t--.NO
CO co O ts.
rs rt r> rs Jh
tN.tS.tS.SO sO
»O CO SO ^
A A ^ t>
NO so to»o
~ c» Cv i - co
« ^ et rt r
tc "ÏT Tj-TT -«i-
" o>t>io-jd
rt ^ i«
rO CO ro CO C'i
____
'so to to co d 1
i ^ ts rt ts
I d d O Cl d
^NO to vr co d ri hl» M
SC w CO v'^
to O rs ۥ
*se so to to
* TT rf
SO se
4 rf ^ CO CO
CO co co d
c^ cr Cl d Cl
riNO I-I 30 ^ CNSO
V« rt rs rt r. «n ^r. r'
COcTcii-'»-' "-OOO]
co VOCOCO
r^ n ^ CS
Tf xè-rj- co co
Tfcococ^c^i cPcl ^ M - »HOOO
to co W OO »0 -«reo ^ ^ '^rt
coc^c^d'cT cf»- ^
co NO^ ^ Ci O^
d d cf cf d
O Os ts,
cj Cl t-. M M
^^«^OjOcTcyo
co IM q\ rs.
I r» ^ ^
ts co cl Cl
O CC r^vD »Ol «ï co cI 1- O
d ^
a>
'O O O O
-O q O Q,
co cO
O KPS.-ÎOOO
O O a c) o^
O O a O O
n O O O
co co
"n CNooco ts.
O O o O O
O o O O o
d co «ose
ts.ïs.seNo »c
O O C5 O O
Q o^
cJ^cfo'o'o
KCO Os^ CO
kn M IM d d
J« o'cTo
cfo'cfo O
'lö T
o^Sdo O
"o q,o, O^q
" O O O O
'tf-cl d
O d o"

O,, o^ o^
o"o"cf
o o
o Q O O
«ONÖ ts.CO
N NQ «V r 0 0 NO im 'o" Cl
■s, co ' tr > d
o' m CO «cf d
co Tf Ci
C' t f O*" ' co d
HH «tC Cl
Cl
r. , O ) 1 c ■m Cl co
a col

co
co CO
fO m Oco' CO
trt ' CO
m ' O ® co
CO
1 O -00 TT «SO*^
J- C ' Os Ci tt
J^ ^ • O trt = o to
-ft
f

C
u
M
O
Xt
M
u
>
O
■O
«
O
O
N
c
CJ
•O
09
k,
CJO
O
N
4)
•O
ÄJ"
XI
O)
M
O
s
O
6

O
.rj
H
O