Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 379 )
o
I&)
,00 KO lo
f^j CO CJ cl I
o
"O CO I
O -«tJOO Cl Q.CO f -.
. _r> f. r> ts ri I ^ ^ ts
>0 ^ CO / ^co ^ ir. Vf
C( Cl Cl c) Cl I M M
o o e*^ o
•> ^ fS « ^
rf CO ri w o
I-« ^ «« CO
^ ^ ^ ai


[CO
o
trvqi
, ^ ^ Vî
CO M Cl Cl
« r^vo f^j N- >o coc* cî I osrs.!^ co « co i in -h- irv ^ ---
--—:—:—^-\ ' . . .--:—r---I I co
=o»c «o ^«rj coci M o O^J 2
CVCO CO CN
î* f> «>
CJ »H o O'
Cî Cî Cl . » li
CO f^^o rs.1 cjk co fo
f f ^ I ^ «N r* rs
coNo vï^'-olcj d M o o»
T; fol
tN,
Cl
* 3 ^ "ff ' o-
O» rF
Cl Cl Cl n
I o

' C/
i e
o
, L,
a
■ «
' P
o
[
I s
i ^
I ?
1-3
«
' àr
I c
I f9
«e
cg
C
I bO
î c
I bû
'3
Xi
es
«c
CO
0)
«H
CQ
u
•T3
■O

■a
o o c?
• • ^ w%
CO Cl M o Ov
Cl CI Cl CJ •-<
>0 eo cl
rv ^
^s.vc) m fo
o o
»N f> f»
Cl 0\ OS
Cl VO u^o CO
«t o rv «V
CO>o «n-'«'CO
« Cl «ö. o L
CO
00 VD CO
Cl Cl d Cl
CO d Cl c> I c>o ic
Cl NH O O» f Vû lO CO cl
ClClC|NW"-«/«i—
0\c> NO »CO
w »-( o Oco
ce co d 'îiN.
«N »x î»
m'ï'co
M
|vo l-o
d
_ 0\ci CO vo
^ in rocP
C) d Cl n
+
O
O
ts.1
-et rO ro rt-o
•> _r> i\ ^
— O c^so tN.
Cl Cl
Cl O^ Qj
^ O ^
CO Cl d
^ ^ n I «» n r>
« O O OSÄ ( »0 ^ CO
« I K^l
co •O :t
ts.^
Cl
O ril
Ci
Cl
»CO « CO o
d Cl
O oco
c) »H M M M
iTi ro CO ^sc
r> f f *< f
in ^ CO CI
(> Cl rs. cs
^ ^ «N ^
O O CsCO fN.

IC
O

mco CO o
ts. lo-«r rf CO
^ CO o
Cl d d
O
«o mvo CO
A f\ r>
CNCO vo
CO —
r> *> «« r>
ro Cl >- >-«
Tf» Cl CO I o IC^O CO Cl
_î> J^ »» f^ I n a. r>
O CV O»00 fN.| VD lO rt CO CO
CC VO O I
cf-T^'^cfol

•o CO
o
CO
O ^
9m
CO
I > ^"O I NO >0 CO O CO
MM s
>-« O O CO m
r« o ^ ^ rx
Tt- CO Cl O
Ov CO :o OS d
^ r- r.
O^ O^CO IS. IS.
CO
r* C» ^
vo m ^ CO CO
VDco U^o
O
O
O
e
O
co
PQ

T3 O.
Cl
Cl O Oco
d d -H
t^co O c» vo
^ ^ ^ fi rs
f^vo VC If5 -4-
(Tï U-: rs. O
^ r**
CO Cl «- O O
•r o»-^ irco
C\ZC co ts,vO
Cl O lO-Os
ts ^ r> f
VO »C ^ CO Cl
"O co
_C0
•O VC
co

+
O
O
OO 1
c
&>
CiOl
O
c
O
*>i.
09
ca
<13
O
•O
c
V
rt-
Ci
•O
Is
d

IVO
Ci
13 »C
Cl
loo
d
"O c--i
Cl
C
k..
Q
O
Ciû
c
O
co
T3 O
d
Cv:c ts
d l-f HH
ts. O - 't^s
r\ ^ ts ts
VO 'O lO CO
^ c» O
Cl — O O
Os
oo^có

ts* Cv M» CN JN, O» coco I covo O U-O I." r"
O ts.Js.vo I in rf CO CO d I d O j O 5
_ OvVO hv,is.jCO O covo O
Csco K.VC I lo «O co co
O Cl vo Cv
r\
O C>co
O» m ts »-«
fy rv is rv
co ^s.^^.sc VO
IC « VO
cH CH ^
m ■«i' CO C O d
c> «rt ov m O
cT-o'o-^c"
. IS.VO VC Is.
t rv *> r> r<
CO is.O LO
Cv — ^ co Cl
fs »N O r>
rf ro d Cl
— O Cv C»CO
xs. Is. is.\o m lo ^sf M d d I Cl O O O

.VO invo (N.
• rv ^ rv «s
IS.VO If) Tj-
C' d >o O i/:
^ ^ tS
co d d
VO cC O IC Cv
rv r» ». ». ^
O O» Ov» ts.
•^QVO CvTf
r» r*
ts rs.vo u: in
Cv co
^ ^ «s ^ ^
•çf rj- co d d
O O O I
M
CO
d
a
■ö
O
O

c
O

cz
l-e
\>
c
O
g
a
•T3
C)
JS
a
TD
a
co
"c
:a»
c
u
U
JQ
k
>
O
T3
Tf co in Is,
• r> ri «s
VO lo-r CO
O. co ts. d rs.
rv r»
ro Cl — « O
^ ^ ^
^ ^ «V
O O\oz fs. is.
Cvir: « tno
C% fV «N »S ».
VO VO VO u- ir.
\0 IS. - LO --
c O
rf co c-'i cl d
« - O O O
O
co
-v
co
d
col
»
CO
•O
co
cl
co

Ci
TSC
co
Cl

-O
co
Cl
co d
to C\ -r O
«V ».
Cl >-■ O O O
Cl «?fco roco
^ r*
Cvco fs.N.«0
— ts is.
^ Cv rv
VC VO tr^iri"^
•^coci d Cl

1 ^ ■O ts
Cs O Cl r
c^
O TD c-
\Os O M »>
tO
co 1 d
00 O NM
1 co
+
O
O
rs.1
00
ci »tco
« r. r. J» «s
T^ fO CJ Ml
CIVO MVO d
tf^ ^
^ O o CvCv
lOîO d co CO
». «> r\ ».
CO ts,ts.VOVO
ovo CO IV, COI Cvcivo cicc
T. IOlO"«T/cOCOd Cl —
— . ' CO
Q O.
o
a>
£
o
n
ffl

o
« rv ^
Cl d o
Cl fs. cl CO
r. ^ ».
O ov c»:o CO
fs. — vo Cl CO
»< «V ». «N «V
f , fs.vû O tr.
CO CO c*
». f^ r.
•o lo ^ tr CO
vo o Q. ts. I O^^ fo o
/y n r- f f I " f _»> ». ^
CO Cl CI d —

O O O

ICO

^ ls.O t-CC
» PI ». i\ ».
o cs
coco Tto ts
». ï\ t\ »V
Cvco CO CO ts.
o i/: o vo CO
n «s »• ».
tsvo VO v: »0
CN t^, ^ OVVO
^ Ä ^
r}- CO CO
covo ci CO lO C\vo cool'^
codd^N- -OCOO
. ^ ^^ I Owo d Cv
* —r ^ ^ j r. », ». ^
O cv OvCO 00 ts tv fsVO
CO Ov O ts
^ ^ ^ r«
vo lo Tj-
»/: d O VC Cl
p. »« ^ ^ ^
rh CO CO
O Qv'ö.v "t
^ ^ ^ r^ ^
Cl Cl d —
Cl CO »Odo iCT
ci
T3 M

Tfco CO ON
CvCC CO ï-.
t ts -«
f> ri f>
fv. KVO VO V®
ts d ce lo d

V5 «O ^ 'S-
o tsir. d cvio •^is.t^^ilQs'^'^ci o
■^cococod dd^'H-«]»- OOOO
O
O
N
C
c>
>
(9
aC
Û.1
O
IVD
loô*
•o
CO ^
CJ
cl
o
UO
»
Cl
CO S.;

H
CiD CJ
C
— o
V o

CO ^
Cl
ci
WO
H
-o
c
o
CO
wo
d
CO
cl
Cl Is Cl C«
» »• ». fs jr^
00 tstsVO
lo Cl osv::
*OVO lo to to
c» «O Cl 0\ t^
fN «N ^ ^
T CO CO
to co — co ir:
». r. »H ».
Cî CO CO Cl Cl
coco to CO
M M m
o o o cT O*^
O VO cl c
« r^ ». ». ».
t^vOVD to
lo LO to tJ-
vo CO G CO vo
'O to "o rj- ^
Cl C-VO -^Cl
CO CO CO co
)CCV0 -^cll OVOCO"-«^
t- ». ^ >. »% I »V r. ^ ^
C d Cl Cl d I Cl « ^ O
^ -Tt d o
o'^o'^o-^o^di
t-, cl o CO
.N ». ».
■«i-CO
to eo O co vo
r^ C
CO CO CO i l d
«o co ri O CO
». »< f\ »<
d d d d —
NO CO lCO >H o
Cl CsVO
ft f« ^ r
to
Cl o CO vo Tf
^ f> fv ^ ^
rr Tt CO CO CO
d Cvts
f^ f^ ^
CO d d d Cl
cl — O CO vo
>« «. «s ». ».
c< d d ^
lOdOCOtvj vo^ciN^O
vo
cv^l
jri
T3 vo
Cs-I

CN
Cl
CO
toi
N.
O

t-. -t - Cv
*v r^ ^
CO
tsiOfOd — tcovo "^Cl »-lO OCO VC
/ r. r< I ^ r. »>1 ». «\ »v ». »«
CO CO CO CO «O I d d Cl Cl Cl I Cl n- •-( nh
S ^
a
B
rj-
Ci
w
o
B
o
-o Cl
CO
<J
a
S
O J^
^ «
Ä >
wo
wo

W^
13 Q
»
d
CO
wo
TS CO
CO ^
Cl
I CO
wo
-O
CO
Cl
Os
W^
13
CN^,
Cl
O
IVO
-d gî!
Cv H
r\
tn co Cl rs q
H- O O O OOO O o'
-rj t-4
ßtl
t3Û
G
h.
Cl
CJ
jO
fti«
CJ
>
CJ
-o
to
o
o
N
•Si
B
O
. ^ "3^0 Is
* rf CO CO CO CO CO cT cT cf
to CO I-I O CO
»> ».
CJ d d Cl —
iv-vo lO co
M- OCOVO
«s ^ ** i
1-. O O O O
lO co — C»
». »« n
CO cO ^■5 Cl
COvo I0*tc0t ^ OCO IS.VQ
c} Cl d d d
cl M IM M
to -«f CO Cl
c O ^ »N 's
^ CO cl ^H O
oco vo «O
^ «N ^ «?
d ci CI d
CO d — o O
ci d ci cftH
CO vo lO -t CO
iS ». ». O
CI CI O Qv
». r« r. r. ^
NM M M O
O CO tsVQ tQ
^d'ddd
CO fS.VO to c "3 Cl >H
d^ddd ddddd
OO •a
|vo Ov
(1
"O
vo CV
Cl
co
O
e
O
vo
vo
'-CCO
Cv«^
Cl
«ïcl o
m f> ^
Cl Cl d Cl
OM IS.VO to
^ ^ rN
^ T d —

- c o o O
O O O O O
CS Cl O O
ts>0 tO*fj ^COrj ÇI wiO O occ CO
' M M O O o
tsi-^vcvo tn
O o O o o
O O O O o
c^ « «H O O
O O o O*' o"
d O O
« ». r. » r
Cv ooo co co
O o o o o
tsvovo vo tn
r> rs ^^
O O O O O
K? ^ ? 12 ^ O-5-g^ g


OOOO
O O O O O
O O O O O
d d d Cl Cl
d'dd'ö'd

OOOO OOOOO
*0000 OOOOO
OOOOO
OOOOO
O O O O c
^ -f -T*
OOOOO
OOOOO
O O O O O
O O O O ü
WO
vo
•c
CsC«
Cl
vo
T3
O
Cl
vol O.-
vo
vo
O
vo
TD co
CN'
d
TD O
OxO.
d
CQ
'PQ
c
CJ
C
rj
>•
C
O
T3
cq
>
> &>
^ ft' f«
^ « O
tï O
C/2
"D tol
OOO
cO c:
C ts ts.CO co
O O O O O
fo a
O C\0 O
OOOOO
OOOOO
d co t lovo f^cc Ov^ co
OOOOO
lo O O "rt
cl co to 'S" ^
OOOOO
OOOO
tOVO tsCO