Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
39 F'erklaring van TAFEL TII. De Schuinsche KoertreJtening.
8"° kolom van liet volgende Tafeltje gesteld; de volgende kolom hevat
de verschillen dezer breedten , en het is door deze en de zich opvol-
gende gezeilde koersen , dat eindelijk de veranderde lengten berekend
worden door deze evenredigheid der schuinsche koersrekening :
Rad.: de veranderde vergr. hr, — de Tang. koershoek : de veranderde lengte.
Ons gegeven voorb. wordt naar die wijze van berekenen : ^
CA Verheid in Veranderde breedte, Beko- mene Vergroo- tende 0 n S 1 Verand. lengte.
Koersen. ft s ■Mi.il 1 N. Z. breedte. breedte. n a O. 1 w.
Z. 0. 0. ten N. Z.Z.W.^W. z.o.io. 4 7 n 4| f 15 12 14 19 60 48 56 76 9',4 42',4 49,4 48 ,2 33° 5' 32.23 32.32 31.43 30.54 2105',5 2055,6 2066,2 2008,4 1951,0 49',9 10,6 57,8 57,4 49',9 53^,3 70,0 (♦) 30',9
9',4 140',0 9,4 173',2 30,9 30',9
Verand. breedte 130', G Verand. lengte 142',3.
Afgcv. Br. = 33° 5' O"
verand. Z. 2. 10. 36
Afgev. lengte 5" 35' O''
verand. » 2. 22. 18
bek. breedte =30° 54' 24" N. dus de bek. » 7° 57' 18" O.
Om den koers te vinden, neme men het verschil van de afgevarene
cn bekomene breedten in vergrootende deelen, zijnde 2105',5 —1951',O
= 154',5, en men deele de verand. lengte door dat verschil aldus :
154,5 verand. verg. br. j 142,3 verand. L. j 0,921.
Deze 0,921 komt het naast by 0,906 voor de 3f streek, en men heeft
dus als koers 31 streek ; naast de verand. breedte heeft men op die
streek als verheid 176', en dus is: de algemeene koers Z.O. tenZ. ^O.
en de verheid 44 mijlen.
Aanmerking. Ten aanzien van het oplossen der koppelkoersen kan
men het volgende opmerken. Als men zich om en bij de Linie bevindt,
kan men de koppelkoersen naar het plat berekenen, zoo als wij bij het
(») Den boven gegeven' regel of evenrcdiglieid toepassende, geeft voor liet verschil van
10',6, veranderde vergrootende breedte, en den koershoek van 7 streken;
hg. tang. 78° 45' = 10,7013382
» 10',6 = 1,0253059
1,72G6441 'off- van 53',29 =: de verand. lengte; op gelijke
wijle zijn de overige veranderde lengten gevonden, welke iu de twee laatste kolom-
men zijn ojigegeven.