Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 37C )
TAFEL XLIV.
Bevattende eenige ster- en aardrqkskundige opgaven.
een' synodischen omloop, dit is de tnsschentqd van twee N. manen;
de siderale omloop brengt de <I tot dezelfde ster; een anomalistische
omloop brengt de tot hetzelfde pnnc van hare beweegbare ellips,
terug; en eindelyk noemt men een* draconitischenomloop, den tus-
schent^d, die de (I terug brengt tot den zelfden beweegbaren knoop.
De tropische omloop der d = 27,521502418 43= 4^,7.
• sj-nodische # • rz 2^03058857215 • 29. 12. 44. 2^7.
# siderale # # 275321661423 * 27, 7. 43. 11,5.
* anomalistische * — 27,55459930 # 27. 13. 18. 374-
• draconitische* # ~ 27,2122222 * 27. 5. 5. 36^
De siderale omloop van het apogeum = 3232^075343-
• tropische * « # » rz 5231,4751.
# siderale • der knoopen = 0798,279.
# tropische # # * 6788^50982.
# synodische # # * — 54*^19851; zgnde het
t^dverloop van de zons terugkomst aan denzclfden maans knoop.
In 6990 dagen of 19 jaren komt ded255malenaanharen zelfden knoop,
25t malen in de zelfde lengte, 252 malen in haar apogeum en 235malen
in oppositie: dus heeft men in 19 jaren 235 synod. omloopen; enz.
De gemiddelde dagelqksche beweging der Q rz b"^ den win-
ter zonnen-stand en 0^^)532 b^ den zomerzonnen-stand, het gemiddel-
de =: 0^,9863 O® SÖ* i^jöS; de gemiddelde dagelqksche beWeging
der (J, van het westen naar het oosten =z 13® 176596=^ 13" i- 35*p256;
ten aanzien der zon is die gemiddelde beweging — 13® 10' 35* — o®
59* ii» 12® ii' 24"; de gemiddelde dagelijksche vertraging der d
met eene ster 15® 10' 35" cP 52= 42', betrekkelgk de o'is die
venraging = 12® 11' 24» of in tijd 40» 46»,8.
De snelheid der ([ in i minuut is 14 lieues of 62,222 kilom., de
snelheid der aarde is gemidd. 1822 kilom.; de snelheid der d moet
zich met die der aarde vereenigen; de snelheid der (J wordt nu, al
naar derzelver stand, 1760 tot 1884 kilometers in i minuut.
Op gelgken afstand gezien, zqn de d en aardbols § middellonen
als 15*5722 en 57'^, deze staan tot elkander als 5^,569: 15*722= 11:3
de (J» halve middeirgn is dus nagenoeg het van die der aarde;
hare oppervlakte het ^ cn hare volume het 49ste; dc halve mid-
dellqn derd^TSa lieues en hare oppervlakte 1944000 quadraat lienes.
Voor een half minuuts glas moeten de knoopen van eene loglijn
theoretisch de afstand van 49i voet of iS^A? hebben. Voor En-
gelsche mijlen moet die afstand 50J Eng. voet, en voor Fransche
m'qlen 47i Frans, voet zijn. Als men een glas van 18» gebruikt en
den afstand der knoopen 5 meters neemt, krqgt men nieuwe mglen of
kilometers, die men in 1« aflegt; want i» =z 200 x i3» 1000:3 200 x 5".
Het licht der zon heeft die snelheid van beweging, dat hetzelve
in 3» iv van de zon tot Mercurius komt; in 5" 57» van de zon tot
Venus, in 8" 15' tot onze aarde; in 12» 31' tot Mars; in 19»27« tot
Vesta; in 21»56«tot Juno; in 22=44»tol Ceres; in 22=47^ tot Palas;
in 42» 45* tot Jupiter; in i» i8"23«iot Saturnus; en in 2" 37" 37« tot
Uranus; dat der maan tot de aarde in
Bij eene temperatuur van smeltend gs is de snelheid van het
geluid, volgens zeer naauwkeurige waarnemingen van onze land-
genooten de Heeren moll en van* beek, 332^5 el in i».