Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 369 )
TAFEL XLIV.
Bevattende eenige ster- en aardrijkskundige opgaven.
G. Retrogradatie of Teniggang der Planeten.
Hemellig- chamen. Boog van teruggang. Tqd van terugg. Afstand der O bij het stilstaan.
^ Mercurius ? Venus.... c? Mars...... ^Jupiter---- t^ Saturnus.. ïfï Uranus____ 9" 22' tot 15® 44' 14- 35 — 17- 12 10. 6 — 19. 35 9- 51 - 9- 59 6. 41 — 6. 55 3. 36 23^ 12^ tot 21^12» 40.21— 43.12 60.18— 8a 15 116.18 — 122.12 138.18 — 135. 9 151 i4®49'tot 2c®5i' 27.40 — 29. 41 128.44 — 146.37 113.35 — "6.42 107.25 — IIO. 46 103.30
H. Opgaven betrekkelijk de Satéllieten van Jupiter.
Afstanden van
Jupiter.
Omloopstij-
den.
isteSat. 6^1-853 1^^,769137 788148
2de 5 9562347j3 017S49
3de * 15^50247 5I54552 783970
4de f 26,99835'i6,688769 707084
During der
eclipsen.
2° 15™ 44»
2. 52. 6
3' 33. 40
4. 44- 50
Massas.
Helling der
loopkringen.
1,73281
2^2355
8,84972
4^6591
O
6U
5' 1,68
24.33,15 C*)
De omwentelingstijd van den ring van Saturnus, van het westen
naar het oosten, is volgens herschell 0^,437, om eene as, regt-
hoekig op het vlak van den ring, gaande door het midden der
planeet; de sch'^nb. $ middell. van het buitenste des rings is 21"
en die van het binnenste deel I3'',4, de ring maakt met de ecliptica
een' hoek van 28® 40'; de zeven satellieten van deze planeet, be-
wegen zich in genoegzame cirkelronde loopbanen; de 6 eerste
nagenoeg in het vlak van den ring, en de 7* nabij het vlak van
de ecliptica; derzelver omloopstijden zijn van 0,943 tot 79'*,33-
De planeet Uranus heeft 6 satellieten, die zich genoegzaam cir-
kelrond om de Dianeet bewegen, in loopbanen, nagenoeg regthoekig
op de ecliptica; de omloopstijdeu van deze zijn van 5,893 tot I07<*,694.
De afplatting der aarde is
De grootste 3 as of de radius der aarde is onder den equator
— 6 376 606 meters.
De kleinste * de polen
r= 6 35Ö 215 meters.
De gemiddelde as der aarde......rz 6 $66 411 meters.
Het tropische Jaar = 365^,2422181 ^ 48= 47^,6.
Het siderale Jaar — 365,2563744 = 365. 6. 9. 10,75.
Het anomalistischejaar= 365,2596470 rz 365. 6. 13. 53^.
Verandering van den C i Jaar = 0*^,01391 66667 = 5o",i
teruggang (Trecessio) in 7 1 dag n: 0^0003 8102565 = o' ,137169.
JaarUverand.van't Perih.mi",66; verand. Perih. inlengtezz6i",76.
Indien de dagelijksche beweging derCTis**, I76396bedraagt, zoo vindt
men, dat 360° in 27^1,32158 beschreven worden: dit is dus de tijd, die
de ([ tot de zelfde lengte terug brengt: dezelve wordt tropische
CRevolutio Tropica) of periodike omloop genaamd; de (( heeft verder
(*) De eenheid der afstanden is de halve middellijn van Jupiter,
die der massas het honderd duizendste deel van de massa der pla-
neet. De tusschentijden van conjuncticn, immersicn en emersien,
(tijdstippen dat de satelliet in cn uit de schaduw der planeet komt)
zijn zoo lang als de omloopstijden.
Aaa