Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ ( 601 )_
TAFEL XLIV.
Bevattende eenige ster- en aardrijkskundige opgaven.
A. Afstanden cn Excentriciteiten van eenige hemelligchamen.
Hemellig-
chamen.
$ Mercurius
? Venus----
S Aarde.....
cf Mars......
Ç Ceres.....
¥Jupiter...
U Saturnus..
ïp Uranus...
CMaan.....
Gemiddelde afstanden tot de
zon
in hal-
ve mid-
delli -
nender
aarde.
9 284
17 348
23 984
3Ö 544
66 370
124 783
228 778
460 070
in Fran-
sche mijlen
of lieues;
I lieue
z: 4444'"»4-
13 304 201
24 8Ó0 236
34 3Ö9 072
52 367 890
95 107 643
178 814 598
327 839 226
659 280 941
naauw-
keurig als
men oen
afstand der
aarde ge-
lijk i stelt.
gem.afst. der aarde
0,387 0981
0,723 331Ö
I
1,523 6923
2,767 2450
5,201 1524
9,537 95Ö4
19,182 3927
59,964 350
Excentri-
citeit
of
uitmiddel-
puntigheid
in 1801.
0,205 514 94
0,006 860 74
0,016 853 18
0,093 307 00
0,078 43900
0,048 162 10
0,056 150 50
0,046 610 80
0,054 844 2
Verandering
der uitmid-
delpuntig-
heid
in
100 jaren.
40,000
—0,000
—0,000
-i-0,000
—0,000
-\-OfiOC
+0,000
-fo,ooo
0,000
003 867
062 711
041 632
090 176
005 83
159 350
312 402
025 072
000 000
B. Uitgebreidheden, massas, enz. van eenige Hemelligchamen.
Met betrekking tot de aarde is de Doorloop ruimte v. Jaarlijk-
Hemellig- chamen. uitge- breidheid de massa of stoffe- digtheid. zwaarte een ligch. indei«sec. sche pa- rallaxis
of volume. lijke in- van des-
houd. zelfs val.
OZ-on....... I 384 472 354 936 0,2543 27,9 102'n,00 180®
2 Mercurius op63 0,17526 2,782 5,05 126® 14'
? Venus.... 0,927 0,8745 0,9434 0,98 4,81 m- 9
S Aarde..... I I I I 4,9044 —
CMaan..... 0^204 OPI25 0,615 0,167 0,818 27. I
c? Mars..... 0,1386 0,1394 0,1293 0,33 1,63 18. 6
¥ Jupiter... 1280,9 331,5609 0,2589 2,716 11,84 9- 59
t* Saturnus.. 995P 101^)633 0,1016 1,01 4,94 5. 42
Uranus... 70,8 19,8089 0,2797 0,95 4,66 2. 55
C. Middellijnen en omwcntelings tijden van eenige Hemelligchamen.
Schijnb. of middellijnen Uit de zon te zien. Met be- Omwen*
Hemellig- chamen. van de Op het kleinst. aarde t' In gem. afstand. e zien. Op het grootst. In lieues. trekking tot de aarde. telings tijden.
OZon....... io9i",o 1922^,9 1955",6 32'33" 319 3Ó0 IIM54 25^,5
^ Mercurius 5,0 6,9 12,0 6',9 1140 0,398 1,0038
Î Venus---- 9,6 16,9 61,2 18,8 2794 0,975 0,9730
S Aarde..... « — — 17,2 2865^ I. 0,99727
CMaan..... 1761,9 1867,0 2011,07 4,7 782 0,2728 27,32158
c? Mars...... 3,6 6,29 18,28 9,6 1481 0,517 1,02733
¥ Jupiter... 30,0 36,74 45,88 3'22" 31 ii3 10,860 Oy^i377
1) Saturnus.. 9 16,20 » 2.46 28602 9.982 0,437
ïfï Uranus... • 4,0 » 1.14 12 215 4,263 onbek.