Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
38 Ferhlaring van TAFEL VIII. De Selminselie Koersrekening.
ccliter ver af van steeds naauwkeurig ts zijn. Men veronderstelt Lij
dezelve, dat de afwijkingen op verschillende Lreedlen gelijke veran-
derde lengten geven; het onjuiste hiervan is onmiddellijk uit Tafel VIII
op te maken. Hier uit volgt dan, dat men op eenige meer of min
hooge hreedte zgnde, eenen anderen weg moet inslaan om de koppel-
koersen op te lossen. Voor elk der afwijkingen uit Tafel VII, door
den koers en de verheid gevonden, kan telkens door de achtereenvol-
gend te vinden middel-breedten, de veranderde lengten, door Tafel
VIII, bepaald worden, of ook men zoekt telkens de vergrootende
veranderde breedten en door deze de veranderde lengten.
' Is men dan meer of min van de linie verwijderd, bijv., op 80 of 40°
breedte , zoo bepaalt men door de verschillende koersen en verheden de
achtereenvolgend bekomene breedten en middel-breedten; door Tafel
VIII maakt men vervolgens door deze middel-breedten de, door Tafel
VII, gevondene afwijkingen tot lengten. Het volgende voorbeeld, van
pag. 36, naar die wgze ontworpen, kan hierin tot nadere opheldering
dienen. Door de 5° en 6° kol. worden de achtereenvolgende breedten
en hierdoor de middel-breedten der 10° kol. bepaald, en door deze,
met behulp van Tafel VIII, de afwijkingen der 7° en 8° kol., tot de
veranderde lengten gebragt, die eindelijk, naar mate dezelve O. ofW.
zijn, in de twee laatste kolommen worden verzameld.
Koersen. co n TT' Verheid in Verand. breedte, Afwijking, Aclitcr- eenvol- Middel- breed. Verand. ' lengte.
rt a Mijl. / N. Z. O. 1 1 W. gende breedte. ten. 0. W.
Z. 0. 0. tenN. Z.Z.W-iW. 4 7 n 15 12 14 60 48 56 9',4 42', 4 49,4 42',4 47,1 26', 4 33° 5',0 32.22,6 32.32,0 31.42,6 30.54,4 32° 44' 32. 27 32. 7 50',6 55,9 31',2
Z.O.^O. 19 76 48 ,2 58 ,7 31. 19 68,4
9',4 140',0 9,4 148',2 26,4 26', 4 174',9 31,2 31',2
Verand. , breedte 130',6 121',8 algem. afwijk. 143',7 ver- anderde lengte of 2° 23' 24".
Deze bewerking heeft met de voorgaande slechts 6" verschil in de
verand. lengte; op hoogere breedte zal dit verschil echter grooter zgn.
Om eindelijk eenen koppelkoers door de vergrootende breedte, of door
behulp van Tafel VI op te lossen, bepaalt men voor eiken gezeilden
koers, door Tafel VU, de veranderde breedte, en hierdoor worden
telkens de bekomene breedten gevonden, voor welke vervolgens de ver-
grootende breedten uit Tafel VI bepaald worden; deze woiden in dc