Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ ( 344 )__
TAFEL XLIIL
Brcedcen cn Lengten van de voornaamsic Plaatsen, Havens, enz. j
Plaatsen.
Z.Natuna,WcscE.
St. Pierre.........
Victory E.......
Zadel-èil.........
Camels Hump....
St. Julians E.....
Timbelans En....
St. Esprit En.
O. eind...
St. Barbe.........
Directie E.......
Porto Bello......
Caremata E. N.
W. ?..
SouroutouE.W.P.
Welleslevs Bank.
Ortarios kif.....
Montaran En.....
BillitonN. W. P.
Z. O. P.
— Z. W. P.
Shoalwater E.....
Van Sitter's Rif.
Warren Hasting
Bank N. P.
Gaspar E.........
De drie Rotsen..
Midden Eil.
Z. O.P..
Alceste Rots....
Banca»
Muncoeda P.....
Tanjong Goenting
Berg Monopin....
Berg Pcrmisan....
Lalarv P.........
Het Inkomen P..
Loeccpara E.....
Totv..........
De Zeven Zusters
Lingen E.0. P...
Doggersbank.....
Straat Sunda en
de Java-Zee,
Prinsen E. CPick)
Cracatao, Piek...
Zee Klip.........
P® Bessy.........
P^ RakctZ.P....
Dwars in den Weg
Noorder Eil......
Dc drie Zusters..
Toppershoetje—
Brabandshoetie...
Breedte. Lengte
f
42
O
34
17
10
54
O
tt
oN
O
O
O
O
O
O
io8
io8
106
107
loó
loó
107
O 35 O
090
O 15 30^
0 54 oZ
33
42
19
3

24
15
20 30
II 15
107 12
107 i6
108 10
106 40
108 49
108 42
108 35
108 40
io3 36
107 35
108 12
107 30
107 13
loó 47
2 21 O
2 25 O
2 27 30
2 55
2 48
1 27 0 105 51 0
I 43 0 105 22 0
200 105 14 0
2 36 50 105 55 0
2 47 30 105 54 0
320 106 54 0
3 12 30 I06 12 0
0 58 0 105 42 0
I 5 16 105 24 4
0 21 0 105 4 0
0 39 oN 105 24 0
635 oZ
680
558 O
5 57 0
5 53 O
5 56 30
5 41 0
5 43 30
5 53 30
6 O 30
r tl
40 oO
54 O
23 O
4 0
57 O
47 O
36 O
10657 O
107 6 0
106 59 O
107 6 8
107 4 O
105 17 40
105 30 0
105 27 6
105 31
105 32
105 54
105 50
105 49
105 .59
105 59 28
Plaatsen.
Poelo Babie,0...
De Zuid Wachter
DeNoordWachter
ArnerauidenS'B..
Jasons Rots......
P'' Racket.......
Vossen Rif......
Carimon Java.....
Liiboc E.........
Arrogants Rotsen.
Gr. SalomboZ.P..
Boom E..........
KI. Salombo......
Arends E........
Java of Djava.
Klapper Eil.....
Java-Hoofd, of
Java's Westhoek
Anjer............
S. Nicolaas P....
Bantam...........
De twee Broeders
Ontong Java......
BATAVIA Tijdb.
Misw. 57' N.0,
1840.
Onrust E.........
Edam E..........
Indromayoe.......
Cheribon.........
SAMARANG. reedc
P^ Mandelike.....
Oedjong Pangka..
SOURABAYA.......
K. Sandana.......
Banjoewangi......
Patjitan..........
Tjilatjap vl. st....
WijnkoopersBaai.
MaduraE.N.W.P.
— N.Oost hoek..
MisW'20'N.fF.iS2o.
Baly E. Z. P.....
Straat Baly Z.ink.
BanditenE.Z. O.P.
Lombock W.P..,
— O.P...
Piek van Lombock
/I//V.I'. 1*^30' N.fF,
Alias Straat Z....
Mayo N. hoek...
Sumbawa W. P...
— Oost P.......
Goe^ong ApiN.P.
Flores E. W. P."!
— Oost hoek...
Breedte.
' II
47 oZ
41 45
12 7
12 12
30 O
58
31
50
45
12
33
56 40
24 O
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5.
5 »10 O
7 O 20
46 44
3 30
52 O
4 O
9 30
O 30
7 30
6 I 55
5 57 20
6 10 O
6 41 30
6 58 O
6 22 O
6 52 O
12 31
46 10
8 12
8 n
7 45
7 O
6 53 O
6 53 O
857
8 45
8 50
8 15
8 18
827
8 50
8 7
8 39
8 19
8 7
8 16
8 47
8 5
II
oO
O
106 32 13
io6 50 17
106 20 o
108 33
110 5
110 34
112 48
113 O
14 28 .
-14 16 56
114 28 O
114 36 O
106 19
106 42
Lengte.
105 32 36
105 14 12
105 58 50
106 6 6
106 12 40
106 7 45
100 43 50
io6 52 O
106 47 34
106 54 o
108 22
108 40
IIO 28
110 51
112 36
112 48
11-4 31
114 26
IU 10
109 5
106 32
112 51 30
113 58 30
115 9 O
114 40 O
115 28 O
116 4 30
116 43 30
116 a6 O
116 40 0
117 30 30
117 O 30
119 2 30
119 6 O
119 5 50
,119 57 30
122 45 30