Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
FvrMaring van TAFUL Vil. . Da Schuinsche Koersrekening. ,31"
Allergemakkelijkst kan men eene 4'^'' soort der selminselie koersen of
koppelkoersen door deze Tafel berekenen ; dit is derzelver voornaamste
doel en nut in de dadelijke zeevaart. Volgens bet 1»'® geval wordt te
dien einde, voor eiken gezeilden koers en elke verheid, de veranderde
breedte en afwijking bepaald; dit een en ander wordt in eene Tafel
vereenigd; de gelijksoortige of gelijknamige breedten en afwijkingen
worden opgeteld, de kleinste som der veranderde breedten wordt van
de grootste afgetrokken; de rest geeft de algemeene veranderde hreedte,
om de N., of om de Z., naarmate men het meest om de N. of Z. in
breedte is gezeild. Even zoo zoekt men de algemeene afwijking O. of
W. Met deze algemeene veranderde breedte en afwijking zoekt men
vervolgens, naar aanleiding van het 4'^° geval, de algemeene verheid
en den koers. Tot nadere opheldering diene dit
Voorbeeld. Van 30» 25'N. breedte wordt gezeild N. O. ten O. 13 M.,
vervolgens Z. Z.W. 24 M., en eindelijk O. Z. O. ^O. 30 M., de algemeene
veranderde ])reedte, de afwijking, den koers en de verheid te vinden?
Om dit voorstel, dat door het berekenen van zoo vele driehoeken,
als er koersen gezeild zijn, kan worden opgelost, door Tafel VII te
berekenen, stelt men het volgende Tafeltje te zamen: In de 1»'® kolom
worden de gezeilde koersen, in de 2'^° die koersen in getal van stre-
ken , en in de en 4''° kolom de gezeilde verheden in mijlen en
minuten gesteld; door Tafel VII worden nu voor elke gezeilde streek
en verheid in minuten de veranderde breedte en afwijking bepaald,
en naar behooren in de vier laatste kolommen van het Tafeltje
opgeteekend.
Koersen. "Ti O !>r- CD B Verheid in Verand. Breedte Afwijking
Mijl. / Noord. Zuid. Oost. West.
N. 0. ten 0. z. z. w. 0. z. 0.^0. algemeene ve 5 2 rand. 13 24 30 Z. br( 52 96 120 2edte . 28',9 88',7 34,8 43',2 114,8 36',7
28',9 123',5 28,9 158',0 36,7 30',7 j. 0. afw.
94',6; 121',3alj
De veranderde breedte is dus 94',6 of 1® 34' 36" om de zuid; deze
verandering afgetrokken van de afgevarene breedte geeft 28» 50' 24'
voor de bekoniene breedte; de ooster afwijking is 121',3 of 30,32 mgl.
De algemeene koers en verheid wordt volgens het 4^° geval bepaald.