Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
50 VerMaring van TAFEli Vil. De Schuinsche Koersrehening".
Geval. De veranderde hreedte en afwijking hekend zijnde,
den koers en de verheid te hepalen.
Gef^even de veranderde noordelijke breedte , Lijv., 1° 15'of 18,8 mijl,
en 28,5 mijl wester afwyking.
Dit geval berekenen wij volgens onze Tafel aldus : bepaal in de eerste
plaats het zoogenaamde getal of de tangens van den koershoek; te dien
einde make men de verand. br. en afwijking beide tot minuten en deele
de eerste op de tweede; de uitkomst wordt onder de ^re/aZ/m in eene der
lioofden van de Tafel opgezocht, en de streek, die bij hetzelve gevonden
wordt, is de gevraagde streek of koers; deze aldus bepaald zijnde , neme
men verder, onder die streek de verheid, die naast de veranderde breedte
of afwijking te vinden is. Bijvoorb. : De afwijking 28,5 gedeeld door
de veranderde breedte 18,8 geeft 1,516 als Tang. K. , die het naastbij
1,497 komt, en dus 5 streken als koers aangeeft; naast de afwijking
of de veranderde breedte wordt 34 mijlen voor verheid gevonden.
De Franschen, Engelschen, enz. hebben die Tang K. niet bii de
streken geplaatst; zij werken dus niet naar deze waarlijk gemakkelijke
wijze; zy zoeken in de kolommen van breedte en afwijking zoo lang,
tot dat zij , de opgegevene breedte en afwijking of volkomen of zoo
na mogelijk naast elkander vinden, de daar naast staande verheid
is dan de gezochte verheid, en de streek op die zelfde bladzijde
de gevraagde koers. Onze boven opgegevene breedte en afwijking
komen in de streek het naast overeen met 18,9 breedte en 28,3
afwijking; naast deze breedte en afwyking staat 34, hetgeen de ver-
heid is; en uit hoofde dit alles in de S**' streek gevonden wordt, is
de koers 5 streken of N. W. ten W.
5^" Geval. De verheid en veranderde hreedte hekend aannemende,
de afwijking en den koers te hepalen.
Stel de verheid 18 mijlen of 72' en de veranderde breedte 0° 33'.
Zoek in de Tafel de gegevene verheid en breedte naast elkander, en
wel zoo na mogelgk, en bepaal alsdan den koers en de afwijking.
De opgegevene verheid 72 en de veranderde breedte 33 vindt men
liet naast bij elkander in de 5|° streek, en naast deze als afwijking
63,5. Het antwoord der vraag wordt dus : de koers is 5^ streek of
61° 52', en de afwijking 63',5 of 15,88 mijl.
6^° Geval. De verheid en afwijking hekend zijnde; de veranderde
hreedte en den koers te vinden.
Dit geval lost men op, door in de Tafel eene verheid en afwijking
naast elkander te zoeken, die juist, of zoo na mogelijk, met de ge-
gevenen overeenkomen.
Stel de afwijking 10 M. = 40' en de verheid 18 M. of 72', zoo heeft
men : 3 str» en 59',9 br.; want in de 3'"= streek worden 72' verheid en
40' afwijking naast elkander gevonden; de koers is derhalve 3 streken
of 33° 45', en de veranderde breedte 59',9 of 0° 59' 54".