Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ C )_
TAFEL XXXIX. ])c natuurlijke Sinus Verfus.
Sinus Verfus 64 graden.
566805
7127
7390
7652
7914
8177
8439
8701
8964
9226,
561629
1890
2152
2413
2675
3460
3722
3983
564245
4507
4769
5031
5293
5555
5817
6079
6341
6603
569489
570014
0277
0539
0802
106,
132
1590
1853
572116
2379
2642
2905
31Ö8
3431
3694
3958
4221
4484
574747
^ 5010
5274
6064
6327
6591
685,
711
10" 20" 30"[ 40" 50"
1672
1934
2195
2457
2719
2980
3242
3504
3765
4027
4289;
4551
4813
5074
5336
5598
5860
6123
63856428
66476690
4332
4594
4856
5118
5380
5642
'4
6909
7171
7433
7696
958
>220
8483
8745
9008
9270
9533
;9795
0058
0320
0846
1109
1371
1634
1807
2160
2423
2686
2949
3212
3475
3738
4001
4265
4528
4791
5054
5318
-"44
6100
6371
6635
6898
7162
1716
1977
2239
2501
2762
3024
3285
3547
809:
4071
17601803
2021
2283
2544
2806
067
3329
3591
3853
4114
4376
4638
4899
5162
5424
5686
5948
6210
6472
6734
6953
7215
7477
8264
8526
8789
9051
9314
9576
9839
0102
0364
05830627
0890
1152
1415
1678
1941
2204
2467
2730
2993
3256
3519
3782
4045
430b
4572
4835
5098
5362
5625
Ö152
6415
6679
6942
7206
6996
7259
7521
7783
8045
8308
8570
8833
9095
9358
9620
9883
0145
0408
0671
0933
1196
1459
1722
1985
2248
2511
2774
3037
3300
3563
26
4089
4352
4616
4879
5142
5405
5669
932
196
6459
6723;
698
7250
2065
2326
2588
2849
3111
3373
634
3896
4158
4420
4682
4944
5205
5467
5729
5991
6254
6516
6778
4463
4725
4987
5249
5511
5773
6035
6297
6559
6822
7040
7302
7565
7827
8089
8352
8614
9139
9401
9664
99^
0189
0452
0715
0977;
1240
1503
1766
2029
2292
2554
2817
3080
3344
3607
3870
4133
4396
4659
67
4923
5186
5449
5713
5976
6240
6503
6767
•030
7294
184
210
2370
2631
2893
3155
3416
3678
3940
4202
7084
7346
7608
7871
8133
839,
865:
8920
9183
9445
9708
9970
0233
0496
0758
1021
1284
154:
1810
2072
2335
2598
28Ó1
3124
3387
3651
3914
4177
4440
4703
4967
5230
5493
5757
Ó020
6284
' 47
II
7074
7338
COTfinus Verfus 25 graden.
ri" 2" 3" 4" 5" 6" f 8" 9"
' • l4 9 13 17 22 26 31 35 39
Sinus Verlus 65 graden.
ïd'Td' ' 30" 40" 50"
5773827
7645
7909
8173
8437
87008
8964
92289
'426
7689
7953
8217
8481
744
9000
272
9492
9756
95369580
9800
580020
0284
0548
0812
1076
1340
1604
1869
2133
2397
0064
0328
0592
0856
1120
1384
1648
191:
2177
2441
582662
2926
3190
3455
3719
3984
4248
4513
4777
5042
585307
5571
58365
6101
6
6631
6896
36664
7425
76907
587955
8221
2706
2970
3234
3499
3763
4028
4292
455
4822
5086
2750
3014
3278
3
3
4072
4336
74601
4866
5130
5351
5616
880
6145
10
6675
6940
7160I7205
7470
735
80C0
8265
84868530
87518795
90169060
9325
9281
9^6[959I
0x21
0387
9812
590077
0342
590^8
087
"39
1404
1670
1935
2201
2466
2732
2998
60"
0652
0917
1183
1449
1714
1979
2245
2511
2776
3042
50'
7470
7733
997
8261
8524
8788
9052
9316
9^
oioB
0372
0636
0900
1164
1428
1693
1957
2221
2485
5924
6189
6454
6719
514
83058
8568
8832
9096
9360
9624
9888
0152
0416
0Ó80
0944
1208
1472
1737
2001
2265
2529
2794
3058
332.
3587
3851
4116
4381
4645
4910
5174
5439
5704
5S
6233
6498
6763
6984 7028
72497293
7514
7779
8044
8309
8574
8039
9104
9370
9635
9900
0165
0431
0962
1227
1493
1758
2024
2289
2555
2821
40'
7558
7823
8088
8353
8618
8883
9149
9414
9679
9944
0210
0475
1006
1271
1537
i802
2068
2333
65
30863130
30'
7558
tl'
8005
349
8613
8876
91
9'
409
9932
960
01
0460
0724
0988
1252
1516
1781
2045
2309
2573
2838
3102
3367
3631
3896
4160
4425
46
4954
5219
96960
548
574
13
6278
6542
6807
7072
7337
7602
7867
8132
8397
8662
8928
?i9
?45
?723
9989
0254
0519
0696074007850829
1050
1316
150I
1847
2112
2378
2643
2909
3175
20"
7601
7865
8129
839
8656
8920
184
9448
9712
9976
240
0504
0768
1032
1296
1560
1825
2089
2353
2617
2882
3146
34"
3675
3940
4204
4469
4733
4998
5263
5527
5792
6057
6322
6586
6851
7116
7381
7646
79"
8176
8441
8707
8972
9237
9502
9767
0033
0298
0563
1094
1360
1625
1891
2156
2422
2688
2P53
3219
10'
Co-finus Verfus 24 graden.
E. D.
I" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9"
L4 9 13 18 22 26 31 35 40
Nn 2