Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
TAFEL XXXVIIL
Grootte van den hoek p of hulp-boog, om
den waren alltand van dc Maan tot dc
Zon of eene Ster le berekenen, volgends
de handelu'ijze van KRAFFT.
^s Ho-
rizon-
taal
Vcr-
rchiiz.
/ n
53. O
20
40
TAFRL XXXVIIL A,
'Getal Steonden^ die men bl] den hoek
p van Tafel XXXVIll moet vofgen^
als men den afftand van de Maan
tot de ZON ofcene VASTE STER
heeft waargenomen.
SchijnbareHcogte van ^s Middelpunt.
87«.
O / "
60. 29.23
35
47
O / //
60.29.25
3:
54. O
20
40
58
6O'^3O'.9'
21
55- O
20
40
56. O
20
40
60^.31^7''
18
30
57- O
20
40
58. O
20
40
59. O
20
40
60. O
20
40
61. O
20
40
62. O
59
ÓO^SO'!!'
23
33
44
55
60^.31'.8'
20
31
41
53
16
,50
60" 33' i'
12
47
59
22
33
57
6 / /;.
60. 29.20
49
öo'^.so'.o'
12
23
35
46
58
21
32
43
54
17
29
40
52
60^.33'3"
15
26
38
49
6O«.34'.I"
12
24
35
44
55
6O«.32'.7'
18
29
41
90^
O f ff
60.29.26
38
49
60^.30' 1/
12
24
35
47
58
óo-'si/io'
22
33
5I
600.32'7"
19
30
42
Schijn- Schljn-
bare Os ibarc Gs
l)00g- afft. alft. hoog- afft. afft.
ten. ten.
5" -t-5" 4-4" 200 -t-2" -ho"
6 4 3 30 3 0
7 3 2 50 4 0
8 2 2 70 5 0
TO 2 I 90 5 0
TAFEL XXXVIIL B.
Getal Secouden bi] de grootheden
van Tafel XXXVIll gevoegd moeten
worden, als de afftand tnsfchen
de Maan en eene Planeet is
waargenomen.
Sch. h.
der
Planeet.
53 53
6o0.33'4"^6o0.33'4"
15 15
27
38
50
6OO.34'.I'
13
25
36
27
39
50
600.34/.2''
13
25
37
60
l
9
10
11
12
13
14
16
18
20
'I
26
29
32
35
40
45
50
65
g
90
Horiz. verfchilz. derPlan.
11 II // 11 II n II //
3 lil 15 19 23 27 33
n II / < ^^ II
3 3 3 3 4 4 5" 5
2 2 3 3 3 3 4 4
2 2 2 3 3 3 4 4
I 2 3 3 3 4 4
I 2 2 n 3 3 4 4
I I 2 2 3 3 4 4
I I • 2 2 3 3 4 5
I I 2 2 3 3 4 5
I I 2 2 3 4 4 5
I I 2 3 4 4 5 5
I I 2 3 4 4 5 6
I I 2 3 4 5 6 7
I 2 3 4 4 5 7 8
I 2 3 4 5 6 7 8
I 2 3 5 5 6 7 9
I 2 3 5 6 7 8 10
I 2 3 6 6 8 II
I 2 3 6 7 8 10 12
I 3 4 6 8 9 II 14
1 3 4 7 9 10 12 '5
I 3 5 7 9 ^ 13 16
I 4 5 7 9 12 14 17
2 4 6 8 10 12 14 17
2 4 6 8 10 12 15 [8
2 4 6 8 II 13 15 19
2 4 6 8 lï 13 r6 19
C S'0 (
Voeg bg voor.^ 10 ^Verfchilz.^ 5
IO it 12
T"
5
. 7 8 1 1 9