Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
24 Ferkl, van TAFEL IV. Eenige Logarithmen van algemeen gebruik.
3 Voorb. De middellgn van eenen Lol is 4,3 N. duim (centimeter);
vrage naar den ligcliamelijken inhoud van dien Lol?
Log. 4,3 = 0,6334685
-(3
„ 1,9004055
» ^ = 9,7189986 — 10
1,6194041 is de log. van 41,63; zijnde dus
de inhoud van den Lol = 41,63 ligchamelgke duim. groot.
4 Voorb. Welke is de ligchamelijke inhoud der aarde, dezelve als
eenen ronden Lol aannemende ?
Volgens de Tafel is de gemidd. rad. gelijk 6366,41 kilom. en men zal
voor inhoud vinden 1080 678 333 333 cuhieke kilometers (nieuwe kuL.
mglen).
5 Voorb. Hoe veel nieuwe mijlen zijn 13,5 Romeinsche mijl?
Men heeft: 13,5 R. m. in N. mijlen gelijk 1,48906 (zynde de grootte
van eene R. mijl in N. mglen) x 13,5 ; of door logarithmen :
Log. 1,48906 (Tafel IV) = 0,1729133
» 13,5 Crafel I) = 1,1303338
2,3032471 log. van 20,102 = de gevraagde
nieuwe miglen.
6 Voorb. Men vraagt hoe veel Duitsche mijlen 20,102 nieuwe
mijl zijn?
Log. 20,102 (Tafel I) = 1,3032393
» 7,40741 (TafelIV) = 0,8696664
0,4335729 is de log. van 2,7138 Duitsche mijl.
Beschouwt men het en 6^® voorb. met elkander in verband, zoo
heeft men : 13,5 Romeinsche m. = 20,102 nieuwe m. = 2,7138 Duit-
sche mgl.
Uit deze weinige voorbeelden zal de groote en uitgebreide toepassing
van deze Tafel gemakkelijk afgeleid kunnen worden.
TAFEIi V. De natuurlyke Sinussen.
Deze Tafel bevat, zoo als de titel te kennen geeft, de natuurlijke of
de slecht-sinus , voor eiken graad van minuut tot minuut, tot 90" toe.
Het opzoeken van eene sinus, en omgekeerd, geschiedt op gelijke wijze
als dit bij de log. sin. is opgegeven. Bg voorbeeld, van 13® 25' is de
natuurlijke sinus 2320309, en omgekeerd is 3551070 de natuurlijke sin,van
20' 48'. De sin. dezer Tafel is berekend voor eenen radius van 10000000.
Stelt men den radius = 1, zoo is de sin.voor 1® = 0,0174524,of = 0,01745;
voor 83® is de sin. alsdan gelijk 0,9925462, en in het algemeen brengt
men de comma, die men achter elke sin. der Tafel kan veronderstellen,
zoo veel naar de linkerhand, als de radius, tot welke men de gonio-
metrische lijn wil herleiden, minder nullen heeft dan 1, of die der
Tafel. In de meeste berekeningen maakt men van die sin. gebruik,
waarvan de radius 100000 groot is; in dat geval is van 82® 1' de sin.
99030 — 85 of 99030,85, of gelijk 99031, als men 1 voor de 85 rekent,
die men hier zoude verwaarloozen.