Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Verkl. van TAFEIi IV. Eenige Logarithmen van algemeen gehruik. 23
tangenten, in vergelijking beschouwt, zoo blijkt het spoedig, dat die
voor de laatste de geheele Tafel door steeds grooter zijn, dan die der
eersten; hetgeen ten gevolge heeft, dat men op dezelfde hoogte der
Tafel, in dc log. tangenten meer verscheidenheid bezit, dan in die
der log. sinussen, en dus ook een hoek met meer naauwkeurigheid door
eene log. tangens dan door eene log. sinus gevonden kan worden.
TAFEIi IV. Eenige algemeene opgaven met derzelver
Logarithmen en complementen van dezelve.
Deze Tafel bevat :
1°. Eenige ook voor den zeeman niet onbelangrgke opgaven; zoo als ,
bijvoorbeeld, is de middellijn van eenen cirkel dan is de omtrek jr,
of gelijk aan het in de Tafel opgegevene getal, en de inhoud is alsdan
Is M de middellijn van eenen bol, zoo is de inhoud van denzelven
"Tt 7t
= — x M®, of log. inhoud van den hol = 3 log. M+ log. — , enz.
2®. Verder leert ons de Tafel, dat, bijv., 1 Deensche mijl = 7,53024
kilometer of N. (nieuwe) mijl is; men kan dus, door deze opgave
Deensche mijlen in N. en omgekeerd N. mglen in Deensche mijlen
herleiden. Want stel, dat men d Deensche mijlen in N. mglen moet
overbrengen , zoo heeft men :
1 [Deensche m.) : d [Deensche m.) = 7,53024 [N. m.) : x (iV. m.).
Heeft men n kilometers (of nieuwe mijlen), en wil men deze in
Deensche mglen overbrengen, zoo heeft men :
7,53024 [nieuwe m.) : n [nieuwe m.) = 1 [Deens, m.) : x [Deens. m.).
Op gelijke wijze kunnen er met de overige opgaven onderscheidene
vraagstukken of herleidingen opgelost worden.
3°. Geeft onze Tafel de logarithmen van de gemelde opgaven, en
bevordert dus het gemak bij het gebruik dezer getallen. De volgende
voorbeelden kunnen tot algemeene opheldering strekken.
1. Voorh. Welke is de grootte van den omtrek eens cirkels, als de
middellgn van denzelven 6,33 is?
De omtrek =: jr x 6,33, dat in de logarithmen geeft:
Log. 6,33 (Tafel I) = 0,8014037
» n uit (Tafel IV) = 0,4971499
1,2985536 is de log. van 19,886 = de
gevraagde omtrek.
2 Voorh. Hoe groot is de middellijn van eenen cirkel, als de omtrek
189,35 el is?
Log. 189,35 = 2,2772653
» JT = 0,4971499
1,7801154 is de log. van 60,272 = de
gezochte middellijn.