Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
tafel xxxl
Rijzing of daling der Zon in de cerftc minuut voor
of na den middag.
2
t
8
10
12
II
18
20
22
28
30
32
38
40
42
48
50
52
58
60
62
^
68

* 56,2"
56,2" *
28,1
'8,7
14,0
11,1
9,2
f9
6,0
2,2
2,0
1.7
1,5
ï,4
1,3
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,4
56,1
28,0
J8,6
12,9
9»2
7>8
6,8
5)4 6,0
4,9 5)3
4)4 4)8
4,0 4)3
3,7 4)0
3)4 3)6
3,1 3)3
2)9 K
2,7 2,8
2)5 2,6
2,4
2,3
2,1
2,0
1,8
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
Bij gelijknamige Breedte cn Declinatie.
Declinatie.
28,1"
*
55,8
27,8
18,5
13>8
11,0
9»!
7>7
6,7
5,9
5,2
4»7
4)3
3,9
3)5
3,3
3,0
2,8
2,6
2.4
2.2
2.0
1,9
1,6
1.5
1,4
1.3
1,2
1.1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
6^
8^^
18,7" 14,0"
28,0 18,6
55)8 27,8
55,4
55)4 *
27,6 54,9
18,3 27,3
13,6 18,1
10,8 13,4
8,9 10,7
7)6 8,8
6,6 7,5
5)8 6,4
5)2 5)7
4,6 5)0
4,2 4)5
3)8 4)1
3)5 3,7
3)2 1 3,4
2)9. 3)0
2,7 2,8
2,5 2,6
2,3 2,4
2,1 2,2
2,0 2,0
1,8 1)9
1,7
1,6 1,6
1,4 1)5
1,3 1,4
1,2 1,2
1,1 1,1
1,0 1,0
0,9 0,9
0,8 0,8
___—
0,7 0,8
0,7 0,7
0,6 0,6
0,5 0,5
0,4 0,4
10'
11,1"
t3,9
18,5
27,5
54,9
üe
54,2
26,9
17)8
13,2
fo,5
8,6
6,3
5,5
4,9
4,4
4,0
3,6
3,2
3.0
2,7
2,5
2,3
2.1
i»9
1,8
1,6
1,5
1,4
i»3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
H
0,6
0,5
0,4
12®
9,2"
11,[
13,8
18,3
27>3
54,2
*
53.4
26.5
I7>5
13,0
10,3
8,4
6,2
5,3
4,8
fi
3»4
3.1
2,6
2,4
2.2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,Q
0,8
0,6
0,5
0,4
14^
7,9"
9,2
11.0
13,6
18.1
26,9
53.4
^
52.5
26,0
17,1
12,6
10,0
8,2
6,9
6,0
4J6
3)6
3)1
3)0
2,7
2,5
2,3
2,1
1,6
1)5
1,3
1)2
1)1
1,0
0,9
0,8
0,6
0,5
0,4

6,9"
7,8
9,1
10,8
13,4
17,8
26,5
52,5
5^)4
25,4
16,8
12,4
9,8
8,0
6,8
5)8
5)1
4)5
4)0
3,6
3)1
n
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1)5
1,4
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
18®
6,0"
6,8
7,7
8,9
10,7
13,2
17.5
26,0
51,4
*
20^ 22^ 24
5,4'^
5,9
6.7
7,6
8.8
10,5
13.0
17.1
25,4
50,3
50,3
24,8 49,0
16,3 24,2
12,1
9)5
7.8
6,6
5,6
4.9
4)3
3)8
3)5
2,8
2,5
2,3
2,1
1)9
1,6
1,4
1)3
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
15,9
11,7
9)2
7)5
6.3
5.4
4)7
3,6
3,3
2,6
2,4
2,1
2,0
1,8
1,6
1,4
1,3
1,2
1,0
0,9
0,8
0,6
0,6
0,4
4,9"
5,3
5,9
6,6
7,5
^6
10,3
12,7
16.7
24.8
49,0
•*
47,7
23)5
15,4
»1,3
8,9
7)3
6,1
5)2
4,5
4,0
3,5
3)1
2,5
2,2
2,0
1,8
1,7
1,5
1,3
1,2
1)1
1,0
0,9
0,7
0,6
0,4
4,4"
4,8
5,2
5.8
6,4
7)3
8,4
9)8
12,4
16,4
24,2
47)7
*
46,2
22,7
14,9
10,9
8,5
7,0
6,0
5)0
4,3
3.8
3.3
3.0
2.6
2.4
2.1
1.9
1.7
1,5
1,4
1,2
1,1
1,0
0,0
0,8
0,6
0,4