Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
__( )_
TAFEL VIL Verand. Breedte en Afwijking.
2 Streek van het N. of Z. 41® 15'
9
10
11
12
13
J4

16
19
20
31
32
33
34
_35

i
39
41
42
43
44
J5
46
47
40
49
_5o
51
52
53
54
_55
56
V.
0.8
1.5
2.3
3.0
3.8
4-5
5.3
6.0
6.8
7.5
8.3
9.0
9.8
10.5
II.3
12.0
12.8
13.5
14-3
15.0
15.8
16.5
17.3
18.0
18.8
19.5
20.3
21.0
21.8
22.6
23.3
24.1
24.8
25.6
26.3
27.8
28.6
29-3
30.1
30.8
31.6
32.3
33.1
33.8
34.6
35.3
36.1
36,8
37.6
38.3
39.1
39.8
40.6
41.4
42.1
42.9
43.6
44.4
Afw.
0.7
1-3
2.0
2.6
3-3
4.0
4.6
.5-3
n
7-3
9.2
9.9
10.5
II.2
11.9
12.5
13.2
13.8
14-5
15.2
15.8
16.5
17.1
17.8
18.5
19.1
19.8
27.0
29.0
29.7
30.3
31.0
31.7
32.3
33.0
33.6
34.3
34.9
35.6
3Ö.3
36.9
37.6
38.2
38.9
39-Ö
Breed
.1 Streek van het N. of Z. 48^45'.
^^ Get. ofTang.K.zz 1,140.
^ 5 StreckvanhetN.ofZ.42°ii'^.
3t Get.ofTang.K. = 0,900.
V. Breed Afw. V. Breed Afw.
61 45.9 40.2 I 0.7 0.7
62 4Ó.6 40.9 2 1-5 1.3
63 47.4 41.5 3 2.2 2.0
64 48.1 42.2 4 3.0 2-7
65 48-9 42.9 5 3.7 3.4
66 49.6 43.5 6 4.4 4-0
67 50-4 44.2 7 5.2 4-7
68 51.1 44.8 8 5-9 5-4
69 51.9 45.5 9 6.7 6.0
70 52.6 46.2 10 7.4 6.7
71 53.4 46.8 II 8.2 7.4
72 54.1 47.5 12 8.0 8.1
73 54.9 48.1 13 9.Ó 8.7
74 55.6 48.8 14 10.4 9.4
75 56.4 49.5 25 II.I 10.1
7Ö 57-1 50.1 16 11.9 10.7
77 57.9 50.8 17 12.6 11.4
78 79 58.6 51.4 18 13.3 12.1
59.4 52.1 19 14.1 12.8
80 60.1 52.7 20 14.8 13.4
81 60.9 53.4 21 15.6 I4.1
82 61.7 54.1 22 16.3 14.8
83 62.4 54.7 23 17.0 15.4
84 63.2 55.4 24 17.8 16.1
85 63.9 56.0 25 18.5 1Ö.8
86 64.7 56.7 26 19.3 17.5
87 65.4 57-4 27 20.0 18.1
88 66.2 58.0 28 20.7 18.8
89 66.9 58.7 29 21.5 19-5
90 67-7 59-3 30 22.2 20.1
91 68.4 60.0 31 23.0 20.8
92 69.2 32 23.7 21.5
93 69.9 61.3 33 24.5 22.2
94 70.7 62.0 34 25.2 22.8
95 71.4 62.6 35 25.9 23.5
96 72.2 63.3 36 26.7 24.2
72.9 64.0 37 27.4 24.8
9^ 73.7 64.6 38 28.2 25.5
99 74.4 65.3 39 28.9 26.2
100 75.2 65.9 _40 29.6 26.9
lOI 75-9 66.6 41 30.4 27.5
102 76.7 Ö7.3 42 31.1 28.2
103 77«4 67.9 43 31.9 28.9
104 78.2 68.6 44 32.6 29.5
105 78.9 69.2 45 33.3 30.2
106 79-7 69.9 46 34-1 30.9
107 80.4 70.6 47 34-8 31.6
108 8I.2 71.2 48 35.6 32.2
109 82.0 71.9 49 36.3 32.9
IIO 82.7 72.5 _5o 37-0 33-6
III 83.5 73.2 51 37.8 34.2
112 84.2 73.8 52 38.5 34.9
113 85.0 74.5 53 39-3 35.6
114 85.7 75.2 54 40.0 36.3
115 86.5 75.8 55 40.8 36.9
116 87.2 76.5 56 41.5 37-6
117 88.0 77.1 57 42.2 38.3
118 88.7 77.8 58 43.0 39-0
119 89.5 78.5 .59 43.7 39-Ö
120 90.2 79.1 60 44-4 40.3
Afw. Breed V. 1 Afw. Breed
V. Ti 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 i Breed Afw.
45.2 45.9 46.7 41.0 41.6 42.3 43.0 43.7
48.9 49.6 50.4 51.1 51.9 44-3 45-0 45-7 46.3 47.0
52,6 53-3 54-1 54.8 55-6 484 49.0 49-7 50.4
56.3 57.1 59-3 51.0 51.7 52.4 53.1 53.7
81 82 P 84 85 86 ^^ 89 90 60.0 60.8 61.5 62.2 63.0 54-4 55-1 55-7 56.4 57.1
63.7 64.5 65.2 65-9 66.7 57.8 58.4 59.1 59.8 60.4
91 92 93 94 95 67.4 68.2 68.9 69.6 70.4 61.1 61.8 62.5 63.1 63.8
96 99 100 101 102 103 104 to5 71.1 7J.9 72.6 73.4 74.1 64.5 65.1 65.8 66.5 67.2
74.8 75-6 76.3 67.8 68.5 69.2 69.8 70-5
106 109 110 111 112 "3 114 "5 78.5 79.3 80.0 80.8 81.5 71.2 71.9 72.5 73.2 73.9
82.2 83.0 83.7 84.5 85.2 74-5 75.2 76.6 77.2
116 117 118 IT9 120 86.0 86.7 87.4 88.2 88.9 lU 79.2 79-9 80.6
Afw. Breed
- T Streek van hetN.
4T Get. of Tang. K
of Z. 47^481.
= 1,103.