Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ferklaring van TAFEL I. De logarithmen der getallen, enz. 13
Log. 0,05 = 2,6989700 Log. 0,05 = 8,6989700
-(3 -(3
4,0969100 is 26,0969100
de log. van 0,000125. 20
Voor de wijzers heeft men : 6,0969100 is
— 2x3 + 2 = —6 + 2 = —4. de log. van 0,000125.
17°. Welke is de 3^» magtswortel uit 0,000125?
Log. 0,000125 = 4,0969100 Log. 0,000125 = 6,0969100 — 10
of 2,0969100 — 6 of26,0969100 —30
3)--3)--
0,6989700 — 2 8,6989700 — 10
of ^6989700 is is de log. van 0,05.
de log. van 0,05 = 0,000125.
In beide deze bewerkingen zgn de wijzers met een getal verhoogd,
dat door het cijfer van het wortelteeken deelbaar is; bij den negatie-
ven wijzer moet dit getal zoo groot zgn, dat die negatieve wijzer door
die verhooging verdwijnt.
TAFEIi H. Verbeteringen voor de tweede verschillen van
de Logarithmen der Sinussen, enz. van Tafel III, enz.
De getallen in deze Tafel zyn door de formule ^ X -777— X ^ bere-
L i. J>
kend (zie pag. 16); zij dienen om een evenredig deel, door het eerste
verschil der grootheden in Tafel III of V gevonden, te verbeteren.
Wij zullen deze Tafel nader doen kennen en derzelver gebruik leeren
toepassen, als wij het zoeken van logarithmen der sinussen, enz.
voor kleine bogen bij de volgende Tafel zullen behandelen.
TAFEIi III. De Logarithmen der Sinussen, Tangenten
en Secanten,
Wij zullen ons hier niet bezig houden met de verklaring van den
aard en de eigenschappen der sinussen, tangenten en secanten; dit ge-
deelte der Meetkunde, goniometria genoemd, zoude hier niet dan zeer
oppervlakkig kunnen behandeld worden, en voor eene zoodanige be-
handeling is het voor den zeeman een te belangrijk, een te noodzakelijk
onderwerp. Wij willen daarom deze kennis hier als bekend aannemen
en veronderstellen, dat men weet, wat sinus, tangens, secans, enz.
is. — Tafel V bevat de natuurlijke sinussen, Tafel III de logarithmen
der sinussen, tangenten en secanten. De radius van Tafel III is
10 000 000 000; hierdoor wordt de log. van den radius = 10, en de
kleinste sinus der Tafel kan nog door een geheel getal worden voor-
gesteld. De Tafel bevat tevens in de kolommen gemerkt V, de ver-
schillen van de logarithmen in de Tafel voorkomende; daar deze voor
de sin. en cosec. gelijk zijn, zoo treft men dezelve in de Tafel naast
elkander, en de verschillen, die dus voor beiden dienen, tusschen
sin. en cosec. ingeplaatst; om gelijke reden zijn de tang. en cot. als
ook de secans en cos. naast elkander gesteld. Wij hebben verder de