Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
nx )
TAFEL VIL Verand. Breedte en Afwijking.
^T StreckvanhetN.ofZ.
O-ff Get. ofTang. K.-0,02.'ï.
7 Streek van hetN.of Z. 88® 35/ ^
7"B' OfTang. K. =40,725!'
^ X Streekvanhct N. ofZ. 2® 48'^«
^T Get. of Tang. K.r: 0,049.
V. Breed Afw. V. Breed Afw. V. Breed Afw. V. Breed Afw.
I I.O 0. 0 61 61.0 I. 5 I 1.0 0. 0 61 60.9 3- 0
2 2.0 0. 0 62 62.0 I. 5 2 2.0 0. I 62 61.9 3. 0
3 3.0 0. I 63 63.0 5 3 3-0 0. I 63 62.9 3- I
4 4.0 0. I Ö4 64.0 I. 6 4 4.0 0. 2 64 63.9 3. I
5 5.0 0. I 65 65.0 I. 6 5 5.0 0. 2 65 64.9 3- 2
6 ó.o 0. I 66 66.0 I. 6 6 6.0 0. 3 66 659 3- 2
7 7.0 0. 2 67 67.0 1. 6 7 7-0 0. 3 67 66.9 67.9 3- 3
8 8.0 0. 2 68 69 68.0 I- 7 8 8.C 0. 4 68 3- 3
9 9.0 0. a 69.0 I. 7 9 9,0 0. 4 69 68-9 3. 4
10 lO.O 0. 2 70 70.0 I. 7 10 lO.O 0. 5 i? 69.9 3- 4
II II.O 0. 3 71 71.0 l II II.o 0. 5 71 70.9 3. 5
12 12.0 0. 3 72 72.0 I. 8 12 I2.0 0. 6 72 71.9 3. 5
13 13.0 0. 3 73 73-0 I. 8 ï3 13.0 0. 6 73 72.9 3. 6
14 14.0 0. 3 74 74.0 I. 8 14 14.0 0. 7 74 73.9 3. 6
15 15.0 0. 4 75 750 I. 8 15 0. 7 75 74-9 3- 7
16 lö.o 0. 4 76 76.0 I. 9 16 16.0 0. 8 76 75.9 Z
17 17.0 0. 4 77 77.0 I. 9 ï7 17.0 0. 8 77 76-9 s
18 18.0 0. 4 78 78.0 I. 9 18 18.0 0. 9 73 77-9 3. 8
ï9 19.0 0. 5 79.0 I. 9 19 19.0 0. 9 79 78.9 3- 9
20 20.0 0. 5 80 80.0 2. 0 20 20.0 I. 0 80 79-9 3- 9
21 21.0 0. 5 81 81.0 2. 0 21 21.0 I. 0 81 80.9 4. 0
22 22.0 0. 5 82 82.0 2. 0 22 22.0 I. I 82 81.9 4. 0
23 23-0 0. 6 83.0 2. 0 23 23.0 I. I 83 82.9 4. I
24 24.0 0. 6 84 S4.0 2. I 24 24.0 I. 2 84 83.9 4. X
25 25.0 0. 6 85 850 2. I 25 25.0 I. 2 35 84.9 4. 2
26 2Ó.0 0. 6 86 86.0 2. I 26 26.0 I- 3 86 35-9 4. 2
27 27.0 0. 7 87.0 2. I 27 27.0 I. 3 87 86.9 4- 3
28 28.0 0. 7 88 88.0 2. 2 28 28.0 I. 4 88 87.9 4- 3
29 29.0 0. 7 39 89.0 2. 2 29 29.0 I. 4 89 88.9 4- 4
30 30.0 0. 7 JO 90.0 2. 2 30 30.0 i' 5 ^ 39.9 4- 4
31 31-0 0. 8 91 91.0 2. 2 31 31.0 I- 5 91 90.9 4- 5
32 32.0 0. 8 92 92.0 2. 3 32 32.0 I. 6 92 91.9 4- 5
33 33.0 0. 8 93 93-0 2. 3 33 33.0 I. 6 93 92.9 4. 6
34 34-0 0. 8 i.4 94 0 2. 3 34 34-0 I- 7 94 93-9 4. 6
35 35-0 0. 9 95 95-0 2. 3 35 35-0 ï. 7 95 94-9 4- 7
36 36 0 0. 9 96 96.0 2. 4 36 36.0 I. 3 96 95.9 4- 7
37-0 0. 9 97 97.0 2. 4 37 37.0 I. 8 96.9 4. 3
38 38.0 0. 9 98 98.0 2. 4 38 38.0 I. 9 98 97-9 4. 8
39 39-0 I. 0 99 99.0 a. 4 39 39-0 I. 9 99 98.9 4- 9
JO 40.0 I. 0 100 100.0 2. 5 40 40.0 2. 0 100 999 4- 9
41 41.0 I. 0 lOI lOI.O 2- 5 41 41.0 2. 0 lOI 100.9 5- 0
42 42.0 I. 0 10:? 102.0 2. 5 42 41.9 2. I 102 10L.9 5- 0
43 43.0 I. I 103 103.0 2. 5 43 42.9 2. I 103 102.9 5. I
44 4^0 I. I 104 104.0 2. 6 44 43.9 2. 2 104 103.9 5. I
45 45-0 I. : 125 105.0 2. 6 45 44-9 a. a 105 104.9 5. 2
46 4Ö.0 I. I 106 106.0 2. 6 46 45-9 2. 3 106 105.9 5- 2
47.0 I. 2 107 107.0 2. 6 47 46.9 2. 3 107 106.9 5- 3
48 48.0 I. 2 108 108.0 2. 7 48- 47.9 a. 4 IC& 107.9 5. 3
49 49.0 I. 2 109 109.0 2. 7 49 48.9 2. 4 109 108.9 5. 3
50 50.0 I. 2 IIO IIO.O 2. 7 50 49.9 2. 5 110 109.9 5. 4
51 51.0 r. 3 III III.0 2. 7 51 50.9 2. 5 III 110.9 5- 4
52 52.0 I. 3 112 112.0 2. 7 52 .51.9 2. 6 112 III.9 5- 5
53 53.0 I. 3 113 II3-0 2. 8 53- 52.9 2. 6 "3 112.9 5. 5
54 54-0 I. 3 114 114.0 2. 8 54 53.9 2. 6 114 113.9 5.6
55 55-0 I- 3 "5 115-0 2. 8 55 54-9 2. 7 "5 114.9 5.6
56 56.0 I. 4 116 116.0 2. 8 '56 5.5-9 2. 7 116 115.9 5- 7
57 57-0 I. 4 117 II7.0 2. 9 57 56.9 2. 8 117 116.9 5- 7
58 58.0 I. 4 118 118.0 2. 9 53 57-9 2. 8 118 117.9 5- 8
59 59-0 I. 4 119 II9.0 2. 9 59 58.9 2. 9 119 118,9 5. 8
60 60.0 5 120 120.0 2. 9 60 .59-9 2. 9 120 119.9 5- 9
"vT Afw. Breed Afw. Breed Afw. Breed ^ Afw. Breed
^ 3 Streek van het N. ofZ. 87® ii'A-
/ T Get. of Tang. K. = 20,350.