Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
Ferklarintj van TAFEL. I. De logarithmen der getallen. It
lictffcen (lau voor log. geeft: 6,292457, hiervan neme men, op do
verklaarde wijze, het Arithmetisch complement, en gevolgelijk is
3,7057543 het complement van den opgegeven log. 3,2942457; of in
het algemeen : men neme alléén het complement van het aanvulsel en
verandere verder den wijzer van negatief in positief; het complement
van den log. 3,2942457 is dus + 3,7057543. Want stellen wij den
wijzer van eenigen log. voor door w, en noemen wij het aanvul.scl
van denzelvcn a, dan is het complement van dezen log. (—w-\-a) —
10"— (—w-\-a) =10° — a-j-Mj; waaruit de opgegevene regel onmid-
dellijk volgt.
13". Welke is de waarde van de uitdrukking
35 x 33,55 x 0,000025 ^
0,33 x 0,0021 x 3,02'
Log. 35 = 1,5440680
» 33,55 = 1,5256925
» 0,000025 = 5",3979400
2,4677005 . . . 2,4677005
Voor de wijzers hebben wij :
l -(- — 5+1 (als hel meerdere
der aanvulsels) zzi — 2. Voor den deelcr is :
Log. 0,33 = X5185139
» 0,0021 = 3,3222193
» 3,02 z= 0,4800069
3,3207401 , . . 3,3207401
1,1469604 is
de log. van 14,02, gelijk aan de gevraagde waarde.
Voor de wijzers heeft men : — 2 — (— 3j = — 2-j-3 = -f-l.
Men kan dit vraagstuk door de complemcnts - logaritmen aldus
oplossen ;
Log. 35 = 1,5440680
n 33,55 = 1,5256925
)) 0,000025 = 5',3979400
compl. » 0,33 = 1,4814861
» » 0,0021 = 3,6777807
)) » 3,02 =: 0,5199931
som = 1,1469604 is de log. van 14,02 als boven.
Daar er di ie compl. logarithmen in deze optelling voorkomen , zoo
moet rr van de som der wijzers ook 3 afgetrokken worden; verder
moet die som met 3, als het meerdere van de som der aanvulsels,
vermeerderd worden ; wij hebhen dus : 3 (van de aanvulsels) -f-1 1
— 5-f-l-j-3 — 3 (voor de drie complements - logarithmen) =:-j-l.
Het is in deze en dergelijke vraagstukken , waarin meer dan eene
aftrekking voorkomen, dat het groote nut van het Arithmetische-
complement als van zelve kenbaar wordt.
Ook op de gewone wijze, of met positieve wijzers, kan het laatst
voorgaande voorb. mede gemakkelyk opgelost worden; hicrby moet