Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
van 0,005322 =
Ferklarintj van TAFEL. I. De logarithmen der getallen. 9
flen : daar deze vermindering niet
mogelijk is, zoo geeft dit te kennen ,
dat 9,0149403 de log. is van eene
breuk.
O 83''^3
8°, Welk is liet quotiënt van ■ ' " ?
VfZoZi)
Log. 0,8323 = 1^9202799 Log. 0,8323 = 9,9202799
,, 0,232 1^3654880 » 0,232 = 9,3654880
0,5547919 is 0,5547919 is
de log. van 3,587. de log. van 8,587.
Hier zijn de wijzers beiden negatief,
menlieeftdus: — 1—(—1)= — l-j-l=0.
9". Men vraagt het quotiënt van 0,0045 : 0,8456?
Log. 0,0045 = 3,6532125 Log. 0,0045 = 7,6532125
» 0,8456 = r,9271650 » 0,8456 = 9,9271650
3,7260475 is log. ' 7,7260475 is log,
0,0045 van 0,005322.
0,8456' Beide deze log», zijn met 10,0000000
Voor de wijzers heeft men: verhoogd, dit heeft dus op derzelver
•—3 — (—1)—1; deze laatste—1 verschil geen'invloed; doch om 9 van
heeft men als het ware geleend , 6 af te trekken, moet men den eersten
om-f- 9 van -f- 6 af te trekken en log. nog eens met 10 verhoogen, deze
dus : — 3 — (— 1) — 1 = — 3-j- verhooging dient bij de uitkomst we-
1 — 1 = — 3. der vernietigd te worden, daar dit
niet plaats kan hebben, zoo is het
verschil de log. van eene breuk.
10». Het gedurig product van 85 x 0,00023 x 0,02540 x 4,325 te bepalen :
Log. 85 = ^9294189 Log. 85 = 1,9294189
» 0,00023 = ^3617278 » 0,00023 = 6,3617278
» 0,0254 = 2,4048337 j> 0,0254 = 8,4048337
» 4,325 = 0,6359861 » 4,325 = 0,6359861
3,3319665 is 17,3319665
de log. van 0,002148, gelijk 10
aan het gevraagde product. 7,3319665 is
de log. van 0,002148.
Voor de wijzers hebben wij : Men heeft hier 2 log", met ver-
1 — 4 — 2 + (zijnde de + 2 het hoogde wijzers gebruikt, er diende
meerdere der aanvulsels) =-j-3 dus van de uitkomst ook 2 X 10 afge-
— 6 = — 3. trokken te worden; daar er nu slechts
1x10 kan afgetrokken worden , zoo
is dc rest de log. van eene breuk.
11". Welke is de uitkomst als 85 door 53 gedeeld wordt?
Log. 85 = 1,9294189
» 53 = 1,7242759
0,2051430 is de log. van 1,604.