Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
^45
35'
Ferklarintj van TAFEL. I. De logarithmen der getallen. 8
2°. Voor 2,5 X 83,789 heeft men:
Log. 2,5 = 0,3979400,
» 33,789 = 1,5287753
1,9267153 is de log. van 84,4725 =2,6 X 33,789.
Om een getal door een ander getal te deelen, wordt de log. van den
deeler afgetrokken Van den log. van het deeltal eii de rest is de log.
van het quotiënt.
3°. Om 245 door 35 te deelen :
Log. 245 = 2,3891661
„ 35 = 1,5440680
0,8450981 is de log. van 7 =
4». Voor 2620,397 gedeeld door 1185,7 is:
Log. 2620,397 = 3,4183671
» 1185,7 = 3,0739748
0,3443923 is de log. van 2,21 = BÉ^O^^
1185,7
Als de log. van een getal (stel35) met n vermenigvuldigd wordt, zoo
krijgt men den log. van het gegevene getal, verheven tot de n^" magt,
(of van 35°). — Omgekeerd, als de log. van eenig getal door n gedeeld
wordt, zoo is de uitkomst de log. van de n^" magtswortel van dat getal.
6». Om 35 tot de magt te verheffen, heeft men:
Log. 35 = 1,5440680
vermenv. met 2
3,0881360 zijnde de log. van 1225 =: 35 X 35.
6°. Welke is de magtswortel uit het getal 1225?
Log. 1225 = 3,0881361
2)-
1,5440680 de log. van 35 = V 1225.
Wij zullen hier nog eenige voorbeelden, tot oefening in het gebruik der
logarithmen , laten volgen, en dezelve tot nadere opheldering met positieve
en zoo veel mogelijk ook met negatieve character» of wijzers berekenen.
7°. Welke is het product van 0,023 X 4,5?
Met negatieve wijzen:
Log. 0,023 = 2^3617278
» 4,5 = 0,6532125
1,0149403 is
de log. van 0,1035.
De aanvulsels zijn hier opgeteld,
naar die optelling zouden de wy-
zers (—2 en 0) met 1 vermeerderd
worden; volgens de leer van
den positieven en negatieven toe-
stand der grootheden geeft dit :
— 2 + 0 + 1= — 1.
Met poiitieve wijzen :
Log. 0,023 = 8,3617278
» 4,6 = 0,6532125
9,0149403 is
de log. van 0,1035.
De log.voor 0,023is met 10,0000000
verhoogd; de log. voor 0,023 zoude
derhalve, zoo als velen werkelijk
doen, en ook bereids is opgemerkt,
aldus geschreven kunnen worden:
8,3617278 — 10; de log. 9,0149403
moet weder met 10 verminderd wor-