Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VerUarwQ van TAFELi I. De logarilhmen der getallen. 3
Log. van 1826 = 3,2615008,
18*^6
>» » -^ = 182,6 = log. 1826 — log. 10 =
3,2615008 —1,0000000 = 2,2615008,
18'^fi
» » -18,26 = 3,2615008 — 2 = 1,2615008,
1826
• » . • = 1,826 = 3,2615008 — 3 = 0,2615008,
1000
„ » = 0,1826 = 3,2615008 —4 = +3 — 4,2615008
10000 =-1,2615008,
» » = 0,01826= 3,2615008 —5 =+ 3 —5,2615008
100000 = — 2,2615008,
cn op deze wijze voortgaande , krijgt men :
log. van 0,001826 = — 3,2615008 of 3,2615008,
» » 0,0001826 = — 4,2615008 » "4,2615008, enz.
Uit het aangevoerde is bliikLaar : dat de log. van zuivere decimale
Lreuken steeds negatieve wijzers hebben : deze negatieve wijzers zijn
altijd de eenheid of 1 grooter dan het aantal nullen, dat het eerste cijfer
der breuk van de decimale scheiding afgelegen is.
Men kan dus gemakkelijk den log. voor eene zuivere decimale breuk
bepalen ; bijv. , om den log. te vinden voor de boven gegevene breuk
1 = 0,6, neme men het mantissa voor 6, cn daar het eerste getal ia
onze gegevene breuk (0,6) het eerste cijfer is na de decimale scheiding,
zoo is dus ook het negatieve character één meer dan niets, en dus—1,
of, zoo als men dit bij de logarithmen uitdrukt, 1. Men neme dus het
mantissa voor 6 en geve hetzelve—1 tot wijzer, dewijl het eerste cijfer
der breuk ook het eerste cijfer na de decimale scheiding is, en de ge-
vraagde log. wordt dan — 1,7781513; voor 0,1826 heeft men — 1,2615008
tot log.; voor 0,01826, of 0,001826 enz. zoude men steeds het zelfde
aanvulsel (2615008) moeten nemen; doch de wijzer voor de eerste dezer
twee breuken is —2, en voor de tweede —3. In het algemeen heeft
men: volgt er op de comma geene nul, — 1 voor den wgzer, voor
ééne nul na de decimale scheiding — 2, voor twee nullen en dan de
volgende cijfers der breuk, heeft men —3 als de wijzer, enz. Men
neme hier echter vooral in acht, dat deze soort van logarithmen.
alleen ten aanzien van hunne wijzers, negatief zijn; de breuk of het
mantissa van den log. blijft positief en moet steeds in de berekening
als zoodanig behandeld worden; het is om deze reden, dat wij het
negatieve teeken liever boven dan voor het character schrijven. Het
blijkt duidelijk uit het hier gezegde en uit de Opmerking A, dat
3,2615008, zijnde de log. voor 1826, cn elke andere log., alsdus kan
voorgesteld worden:
+ »1,2615008 of TT,2615008.
Deze log. kan echter alsdan beschouwd worden tc hehooren tot een on-
eindig aantal grootheden, als bgv. lot 18260; 182600; 0,18260; 0,0182600