Boekgegevens
Titel: Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Auteur: Swart, Jacob
Uitgave: Amsterdam: wed. Gerard Hulst van Keulen, 1843
6e, verb. en veel verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1727 B 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204250
Onderwerp: Astronomie: astronomie: algemeen
Trefwoord: Sterrenkunde, Zeevaartkunde, Tabellen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen; benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden
Vorige scan Volgende scanScanned page
212 Ferkl, van TAFELi LiIX« Tijdveref. op den middelbaren middag.
eindelijk op 1845, hetgeen ook onmiddellijk nit het hoofd dei
Tafel LVII A te hepalen was, en men heeft dus :
O» regte opkl. den l?«"'" Julij voor 1845 . . 46"
het verschil der jaren is 8 en dus 8 X 1%82 geeft 15' of + ܱ
en dus de gevraagde R. opklimming . . . . 7° 464:"".
TAFEIi lilX. Tijdvereffening voor de jaren 1843, 1844,
1845 en 1846, op den middelbaren middag te Greenwich.
Deze Tafel bevat de Tgdvereffening, en zoo als het hoofd derzelver
reeds te kennen geeft, voor den middelbaren middag op Greenwich. Dc
letters A en B duiden aan, dat de getallen naast en volgend op dezelve
afgetrokken of bijgeteld moeten worden , van of bij den middelbaren tijd,
en is dus deze Tafel even als onze Almanak voor den middelharen
tijd ingerigt. Zonder veel afwijking zal deze Tafel ook na het ver-
loopen van dezelve nog van dienst kunnen zijn , en zgn de overeen-
stemmende jaren, als bij de twee voorgaande Tafels, gemakkelijk door
liet hoofd van Tafel LVII A te bepalen.
Bg min naauwkeurige waarnemingen , of jiewone berekeningen , waar
men niet onmiddellijk de uiterste naauwkeurigheid verlangt, als ook
bepaaldelijk bg de middagsbreedte en de berekeningen van de lengte
door Tgdmeters, zullen onze Tafelen LVII—LIX, zoo wij meenen ,
met veel nut kunnen worden toegepast.